Lokalpolitik

Afgørelse var måske ugyldig

Radikal politiker får opbakning fra ekspert i forvaltningsret

NORDJYLLAND:Regionsrådets beslutning 15. maj om at bygge et nyt sygehus i Himmerland var måske ulovlig. Det konkluderer en nordjysk ekspert i offentlig forvaltning i et foreløbigt svar. Lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet har på opfordring fra regionsrådsmedlem Vagn Kvist (R) skrevet et notat om forløbet af regionsrådets afstemninger. Vagn Kvist er stærkt utilfreds med, at hans forslag om at udsætte beslutningen om sygehusstrukturen i Himmerland, til regionsrådet vidste, om staten ville betale for et nyt sygehus, ikke kom til afstemning. I stedet blev der stemt om at bygge nyt, og det stemte et flertal for. Men, vurderer Sten Bønsing, ved ikke først at stemme om Vagn Kvists forslag kan regionsrådet have truffet en ugyldig beslutning om nybyggeri i Himmerland. ”Jeg er meget tilbøjelig til at mene, at der er tale om en ulovlighed, som medfører, at beslutningen er ugyldig,” skriver han i notatet. Sten Bønsing siger, at han kun kender sagen fra Vagn Kvist. Det er derfor, han i sit notat tager flere forbehold. - Der kan jo undervejs være sket noget, som jeg ikke kender til, og som rokker ved den endelige konklusion, siger han. To ændringsforslag Mødelederen, regionsrådsformand Orla Hav, siger, at han beklager, hvis han ikke har fulgt reglerne. - Men alle de kloge mennesker, jeg har spurgt, mener altså ikke, der er sket noget forkert, siger han. Orla Hav mener, at miséren kan være sket, fordi der på forhånd var stillet to ændringsforslag: Ét om Nykøbing Sygehus fra Anton Kirk Toft, som blandt andre Vagn Kvist havde tilsluttet sig. Og et andet - om udsættelse af beslutningen om Himmerland - fra Vagn Kvist. På et tidspunkt meddelte Anton Kirk Toft, at han trak sit forslag (fordi den samlede socialdemokratiske gruppe var kommet med et andet forslag om Nykøbing). - Straks derefter sagde Vagn Kvist noget i retning af, at ”det gør jeg også”. Det tolkede jeg som udtryk for, at Vagn Kvist trak sit forslag om at udsætte beslutningen om Himmerland. Og Vagn Kvist gjorde ikke noget for at bringe mig ud af den opfattelse, da vi gik i gang med at stemme, siger Orla Hav. Vagn Kvist siger, at han sagde, som han gjorde, fordi han var medforslagsstiller til Anton Kirk Tofts forslag, og fordi det er kotyme, at alle bag et ændringsforslag i den situation skal signalere, om de trækker forslaget eller opretholder det. - Jeg har fra regionen fået en CD-Rom med optagelser af mødet for at prøve at finde ud af præcis, hvad der skete. Men desværre er ikke hele mødet med, siger Vagn Kvist. Han overvejer nu en opfordring fra Orla Hav til at klage til Statsforvaltningen over forløbet. Orla Hav mener i øvrigt, at regionsrådet indirekte tog stilling til Vagn Kvists forslag. - Det første, der blev stemt om, var, om sygehusaktiviteterne i Himmerland skulle samles eller ej. Hvis et flertal i regionsrådet havde ønsket dette spørgsmål udsat, kunne flertallet jo have stemt nej, siger Orla Hav.