Afgørelsens time for svømmehal

Hvis Aars Svømmehal ikke skal lukke om få måneder, så skal politikerne finde 1,8 millioner kroner og snarest muligt bestille håndværkere til at udskifte to af de bærende bjælker i taget.

BÆRENDE BJÆLKER i tagkonstruktionen over Aars Svømmehal er så rådne, at taget risikerer at brase sammen, når der lægger sig sne på det. Arkivfoto

BÆRENDE BJÆLKER i tagkonstruktionen over Aars Svømmehal er så rådne, at taget risikerer at brase sammen, når der lægger sig sne på det. Arkivfoto

Limtræsbjælkerne er nemlig så rådne, at svømmehallens tag risikerer at brase sammen, når der lægger sig sne på det. Kultur- og fritidsudvalget, der har sagen på dagsordenen i morgen, har imidlertid ikke så mange penge på budgettet i år og skal derfor bede om en tillægsbevilling. Sagen havner derfor i sidste ende hos byrådet, som i samme omgang vil blive præsenteret for et endnu større dilemma. Forvaltningen beder nemlig politikerne om at træffe en principbeslutning om, hvor længe man skal blive ved med at poste penge i den nedslidte svømmehal i Aars, eller om man snarere skal trække en streg i sandet og beslutte sig for at bygge en ny. Kultur- og fritidsforvaltningen har fået udarbejdet en tilstandsundersøgelse af Aars Svømmehal og den viser, at det vil komme til at koste rigtig mange penge i de kommende år, hvis svømmehallen fortsat skal kunne fungere. For eksempel er vandbehandlingsanlægget til det indendørs svømmebassin meget nedslidt og lever ikke op til dagens standard og de nugældende lovkrav. Rapporten konkluderer derfor, at anlægget bør renoveres og moderniseres inden for de nærmeste fem år. Samtidig er armeringen i betonkonstruktionerne i bassinvæggene angrebet af korrosion. Der er revner i betonen og utætte sammenføjninger. Dette skal også repareres inden for de nærmeste fem år, vurderes det i rapporten, der i øvrigt påpeger, at Aars Svømmehal er over 30 år, hvilket svarer til den forventede levetid for en svømmehal. Alt i alt vil det koste cirka 7,5 millioner kroner, ud over de 1,8 millioner kroner, der straks skal bruges, hvis man vil sikre Aars Svømmehal en levetid blot fem år frem. Hvis man ønsker at beholde svømmehallen de næste ti år, løber der cirka fem millioner kroner ekstra oveni til reparationer, mener teknikerne. Den samlede levetidsforlængelse vil koste cirka 14,5 millioner kroner, og så er der endda ingen garanti for, at svømmehallen holder længere end ti år frem. En principbeslutning - Vi står ved en krydsvej, konkluderer Jørgen Gravesen, chef for kultur- og fritidsforvaltningen. Han fortsætter: - Politikerne skal afveje, om det er en fornuftig investering at bruge 14,5 millioner kroner på den eksisterende svømmehal i forhold til at bygge nyt. Og hvis de træffer en principbeslutning om at bygge en ny svømmehal i Aars, så skal de i gang med at diskutere, hvad de så vil have. Er motion og svømmeundervisning det, der har første prioritet? Så kan man måske klare sig med den billigste løsning, som er et bassin med samme vanddybde overalt. Eller er leg det vigtigste? Så kommer man over i noget, der måske mere ligner et badeland. Jørgen Gravesen tilføjer: - Her og nu skal man forholde sig til, hvad man gør ved den aktuelle situation. Det vil ikke være forsvarligt at holde svømmehallen åben vinteren over, medmindre bjælkerne bliver udskiftet inden.