Afgørelsens time i markedet

Denne uge bliver en af de mere afgørende for de finansielle markeder. For det første vil ugens nøgletal sandsynligvis afgøre om USA hæver renten en sidste gang eller ej den 8. august. For det andet afholder både ECB og Bank of England pengepolitiske møder, og her er resultaterne for første gang i lang tid heller ikke givet på forhånd. Uklart billede i USA I USA har de seneste udtalelser fra centralbanken overbevist markedet om, at perioden med renteforhøjelser er så godt som tilendebragt. Vurderet ud fra de aktuelle rentesatser ser markedet således mindre end 50 pct. sandsynlighed for, at renten bliver hævet igen. Centralbanken har dog længe fremhævet, at det er de løbende nøgletal der afgør, hvornår renteforhøjelserne kan indstilles, og nøgletallene sender stadig ikke et entydigt billede. Der har været sporadiske tegn på svagere vækst, men inflationen er samtidig steget væsentligt mere end ventet. Såfremt denne uges traditionelt vigtige nøgletal som ISM erhvervstillid og beskæftigelsen bliver meget stærke, vil det derfor blive sværere for Federal Reserve at undgå en sidste renteforhøjelse. Hvis beskæftigelsen stiger med mindre end 100.000 personer, tror vi således, at markedet vil konkludere, at der ikke kommer flere renteforhøjelser. Stiger beskæftigelsen med mere end 200.000, tror vi derimod, at markedet vil forvente en sidste forhøjelse. Lander beskæftigelsen mellem de to ydergrænser, vil konklusionen afhænge af ugens øvrige informationer, og i dennes situation vil markedet formentligt forblive i tvivl frem mod rentemødet. Vi forventer relativt stærke tal i løbet af ugen samt en stigning i beskæftigelsen på 200.000, og derfor venter vi en sidste renteforhøjelse 8. august. Selvom den ultimative beslutning bliver et vigtigt tema for de globale finansmarkeder i de kommende uger, er det imidlertid langt mere afgørende, om den amerikanske økonomi foretager en hård eller en blød landing på længere sigt. Vi forventer en blød landing, hvilket grundlæggende bør understøtte både amerikanske aktier og obligationer. ECB hæver renten Mens de amerikanske nøgletal vil betyde mest i den kommende uge, vil der imidlertid også blive holdt godt øje med torsdagens ECB møde. På forrige møde signalerede ECB-præsident Trichet, at der kommer en renteforhøjelse på 0,25 pct., så selve rentebeslutningen er der egentlig ikke nogen tvivl om. Til gengæld er der stor usikkerhed om, hvordan ECB ser på den fremtidige udvikling. Det er kun to måneder siden ECB sidst hævede renten, hvormed denne uges forhøjelse vil markere et hurtigere tempo i stramningerne end tidligere. For et par uger siden forventede markedet derfor, at ECB vil hæve renten to gange mere i år (udover denne uges forhøjelse). Side om side med den øgede tro på en pause i USA har markedet imidlertid nedjusteret forventningen til de kommende europæiske rentestigninger, og ser nu kun én renteforhøjelser mere i år, samt en rentetop på 3,5 pct. i 2007. Bevæggrunden er, at svaghed i USA plejer at medføre svaghed i Europa med ca. 6-12 måneders forsinkelse. Vi tror imidlertid ikke, at det vil ske denne gang, idet det europæiske opsving ser meget solidt ud. Dertil kommer, at vi som nævnt forventer en blød landing i USA. Samlet set tror vi derfor, at rentetoppen ultimativt kommer til at ligge over 4 pct. Det er imidlertid ECB der bestemmer, og pressemødet efter rentebeslutningen vil gøre alle klogere – i hvert fald på kort sigt. Vi forventer, at Trichet vil signalere, at markedets renteforventninger er blevet for lave, hvilket i givet fald vil ramme de europæiske obligationer hårdt i denne uge. Engelsk rentehop Efter adskillige måneder med uændrede renter kan ugen endvidere byde på en renteforhøjelse i England. De seneste inflationstal overraskede markant opad, og derfor forventer dele af markedet en hurtig renteforhøjelse, mens andre forventer, at Bank of England ser tiden an. Vi tilhører den sidste gruppe, men vil bestemt ikke udelukke en forhøjelse i denne uge. Eftersom markedet er i tvivl, vil beslutningen under alle omstændigheder påvirke de britiske finansmarkeder en hel del, ligesom en vis afsmittende effekt i resten af Europa og USA er realistisk.