Afgørende at alle får uddannelse

Ugens emne: Er det en god ide at genindføre mesterlæren?

Hej Rikke Det er et meget underligt forslag, Dansk Folkeparti har fremsat. Mesterlæren findes jo allerede i dag. Det interessante i denne debat er, hvorfor Dansk Folkeparti og regeringen ikke vil være med til at give alle unge en uddannelsesgaranti. Vi kan ikke have, at 15 procent af en ungdomsårgang ikke får en uddannelse. Det vil betyde, at vi skal have genindført skolepraktikken. Men det betyder også, at arbejdsgiverne må påtage sig deres uddannelsesansvar. Det kniber det jo meget med i øjeblikket. Venlig hilsen Helle Christensen Kære Helle Forslaget om genindførelsen af mesterlæren bliver i en helt anden form.Set ud fra den betragtning, at mange bogligt svage elever jo ikke har en chance for at følge skolepraktikkens teori. Med mesterlæren får de unge en mulighed for at blive uddannet smed eller bager ved at udføre det arbejde som en smed og en bager beskæftiger sig med. Er mester god, vil teorien naturligt følge med i mundtlig form, så lærlingen er "klædt" på til jobbet, den dag han/hun er færdig uddannet. Mesterlæren vil være et sikkert bud til de boglige svage. Venlig hilsen Rikke Karlsson Hej Rikke Man kan da ikke genindføre noget, der eksisterer i forvejen. En uddannelsesgaranti vil betyde, at alle unge uanset om de er bogligt svage eller ej, får en uddannelse. Det betyder, at vi selvfølgelig må tilpasse vores uddannelser, så de kan rumme alle unge. Skolepraktikken er et tilbud til de unge, der ikke kan få en praktikplads, og derved gøre deres uddannelse færdig. Kan du ikke forklarer mig, hvorfor mesterlæren ikke i dag er et sikkert tilbud til de boglig svage unge? Venlig hilsen Helle Christensen Kære Helle Mesterlæren eksisterer ikke for øjeblikket, som du påstår. Den er for længst afløst af vekseluddannelserne, hvor man skifter mellem skole og praktik. Det er her den reviderede mesterlære kommer ind med et tilbud til de svageste elever, som ikke magter den megen teori, som findes i den nuværende model. Samtidig bringer det, de unge mennesker i kontakt med arbejdsmarkedet, hvor de får et socialt og praktisk fællesskab, som ikke findes på en skolebænk. Uddannelsesgarantien sikrer ikke de unge en fornuftig tilknytning til arbejdslivet. Venlig hilsen Rikke Hej Rikke De unges mulighed for at få tilknytning til arbejdsmarked sikres bedst, hvis de har en uddannelse. Der findes ikke mange ufaglærte jobs mere. Samtidig er det jo de ufaglærte job, vi i øjeblikket mister, især her i Nordjylland. Derfor er det selvfølgelig af afgørende betydning, at alle unge får en uddannelse. Vi skal i fremtiden overleve på viden. Vi kan aldrig konkurrere med en indisk medarbejder, der kun skal have 45 øre i timen. Men vi kan konkurrere på viden. Derfor skal vi have en uddannelsesgaranti. Venlig hilsen Helle Christensen Kære Helle Vi kan aldrig blive uenige om, at så mange unge som muligt skal have en uddannelse. Netop derfor indføres mesterlæren igen for at sikre de svageste unge en uddannelse. I dag, hvor hver sjette unge har læsebesvær, er det praktiske arbejde, som mesterlæren tilbyder, et godt alternativ til en skolebænk. Når den unge genvinder sin selvtillid gennem håndværksmæssig kunnen, kunne det jo være, at lysten til det teoretiske stof voksede hos den unge. Det er vigtigt at være sig bevidst at mesterlæren skal være et tilbud blandt flere. Både DA og Håndværkerrådet ser i øvrigt positivt på forslaget om mesterlæren. Venlig hilsen Rikke Karlsson Rikke Karlsson er 39 år og bor i Hjedsbæk ved Suldrup med sine tre børn. Hun har blandt andet været social-arbejder og underviser på efterskole, ligesom hun har været ansat som skoleleder på en specialskole for adfærsvanskelige unge. Fra aug. 2003 optaget studier med henblik på videre uddannelse. Hun er opstillet til Folketinget for Dansk Folkeparti i Frederikshavn-kredsen. Helle Christensen er 45 år og bor i Aalborg. Hun er leder af DUI-huset og desuden forbundsformand for DUI-Leg og Virke. Siden 1998 har hun været opstillet for Socialdemokraterne i Aalborg Østre Kreds, og ved det seneste valg manglede hun blot 200 stemmer. Helle Christensen, der har en fortid som bingovært på TV-Aalborg, har en datter 18 år.