Afgørende beslutning om skoleprojekt

Der er underskrevet aftale med KPC Byg om ny skole og ombygning af den gamle

HADSUND: Der hvilede en stemning af højtidelighed over gårsdagens byrådsmøde, der udviklede sig til lidt af en historisk begivenhed. Det skete, da et samlet byråd, alle 17 medlemmer, godkendte, at Hadsund Kommune i samarbejde med entreprenøren KPC Byg A/S udarbejder endeligt projektforslag til byggeri af en ny Hadsund Skole samt ombygning af den eksisterende til boliger og kulturcenter. Dermed er byrådet endnu ikke nået til "point of no return", det vil sige det tidspunkt, hvor beslutningen er endegyldig. Hvis den såkaldte projekteringsfase ikke ender på "en for begge parter tilfredsstillende måde", så kan byrådet stadig sige stop, og endnu mangler en alvorlig forhindring, før målet er nået. KPC Bygs bud ved licitationen 13. januar lå på 171.202.000 kroner for det samlede projekt, mens byrådet har afsat 148.382.000 kroner. Altså en manko på knap 24 millioner kroner, som ikke ifølge byrådets beslutning kan overkommes ved at bevilge flere penge. Hverken det eller de svimlende summer, der under alle omstændigheder skal sættes i spil, syntes dog at hvile tungt på byrådsmedlemmerne. - Det er det største projekt i Hadsunds historie. Men når vi får en lille smule sved under armene, så skyldes det ikke nervøsitet, men at vi har fået sat varme på i salen, lød kommentaren fra Mogens Jespersen (V). Han uddybede, at han følte sig så godt klædt på i optakten, der har varet i omkring tre år, at han ikke var nervøs ved at sige ja til det videre arbejde. - I et så stort projekt kan man ikke komme i dybden med alt. Det er jeg klar over, men jeg kan ikke se noget, der kan stoppe det her nu, sagde han. Skulle nogle af byrådsmedlemmerne have været i tvivl om konsekvenserne, opregnede borgmester Karl Christensen (S) som optakt til beslutningen, hvad projektet rent økonomisk vil indebære for den enkelte borger. Målt på den kommunale økonomi bliver hver hadsunder de næste 25 år belastet med 375 kr. om året i afdrag på lån, der optages til skolebyggeriet. Fraregnet de driftsmæssige gevinster bliver nettobelastningen dog kun 195 kr. Til gengæld sker der en forøgelse af de kommunale værdier med 5000 kr. pr. borger. - Det gør det lidt mere spiseligt. Man er næsten parat til at betale første års afdrag. Det skulle da kunne klares med det, jeg har i tegnebogen, lød det muntert fra Knud Christensen, der gav sin fulde opbakning til projektet. Fra egne rækker fik Karl Christensen "tak for den skøre ide" fra Rita Moore, der sigtede til, at det hele startede, da borgmesteren henkastet og måske ikke særlig alvorligt ment spurgte en ingeniør, "vil du ikke købe en gammel skole?" - Vi sad ellers lidt opgivende over for at skulle bekoste 40 millioner kroner på at renovere en skole, der så stadig ville ligge klemt inde i bymidten, mindedes Rita Moore og gjorde status over beslutningen: - Vi får en fremtidssikret skole. Svømmehal og varmtvandsbassin var på drømmelisten. Nu får vi også det! Johannes Sørensen afsluttede talerækken med at slå fast, at han fra første færd havde bakket op om ideen, som i øvrigt fik dette skudsmål. - Hadsund har vist vejen som et lysende eksempel for andre! Sidste ord blev dog Karl Christensens, da han slog fast, at der var tale om en "robust beslutning". Afdelingsdirektør Carsten Aagaard, KPC Byg, modtog i forlængelse af mødet den underskrevne kontrakt, og på mandag starter det videre arbejde. Projekteringsfasen skal afsluttes allerede i juni.