Børnepasning

Afgørende dage for de små

Politikere skal have løst problemerne i Agersted og Hjallerup

DRONNINGLUND:Mens medlemmerne af Dronninglund Byråd i eftermiddag og i aften er samlet til endnu en forhandling om næste års kommunebudget, så skal der i denne uge også træffes et par afgørende beslutninger om den fremtidige børnepasning i Hjallerup og Agersted. Spørgsmålet vil formentlig blive vendt allerede på dagens budgetmøde bag lukkede døre, men det er faktisk først på onsdag, at økonomiudvalget får de to problemstillinger til officiel politisk behandling. Med hensyn til børnepasningen i Hjallerup er situationen den, at kommunen i løbet af efteråret vil stå med et akut børnepasningsproblem, medmindre der inden da findes en lokaleløsning, som kan tage brodden af dette problem. Her er der fra børne- og kulturudvalgets side lagt op til, at kommunen lejer sig ind på den p.t. lukkede Hjallerup Friskole. Dette lejemål skal dog ifølge børne- og kulturudvalget kun være midlertidigt, for i dette udvalg er medlemmerne nemlig ikke i tvivl om, at lejemålet i friskolen kun skal være forløber for etableringen af en ny og permanent børnepasningsløsning i Hjallerup. Hvordan den skal tage sig ud, er endnu ikke afgjort, men børne- og kulturudvalget har bedt om at få undersøgt, hvad både et nybyggeri og en ny tilbygning i Hjallerup vil koste, og derudover arbejdes der også på at finde ud af, hvad et køb eller en fortsat leje af friskolen vil koste, når også priserne for den nye, indvendige indretning og etableringen af blandt andet en legeplads udenfor vil koste. Formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), har i den forbindelse - så de også i økonomiudvalget er helt klar over situationens alvor - tidligere udtalt således til NORDJYSKE Stiftstidende: - Det er helt givet, at vi skal have en permanent løsning på plads i løbet af 2004. Lige så opsat på at finde en permanent løsning er Peter Bandholm & Co. i børne- og kulturudvalget, når det gælder børnepasningsproblemet i Agersted - omend der endnu ikke har kunnet opnås politisk enighed om, hvordan finansieringen dér skal tilvejebringes. I Agersted er det - som tidligere omtalt i disse spalter - ”Klubben” ved byens aldersintegrerede institution, at det drejer sig om, og her er der i børne- og kulturudvalget fuld enighed om, at det ikke kan nytte noget at renovere den gamle, faldefærdige bygning. Til gengæld er det kun Socialdemokraterne, der hidtil har foreslået en ny erstatningsbygning opført allerede i år - via et lånoptag eller et greb i kommunekassen - mens Venstres og Borgerlistens repræsentanter i børne- og kulturudvalget ved udvalgsbehandlingen af sagen fandt det mest formålstjenstligt at afvente resultatet af de samlede budgetforhandlinger, før der blev truffet en beslutning om finansieringen i forbindelse med det ønskede nybyggeri i Agersted.