EMNER

Afgørende opgave for os alle

For ganske få generationer siden ville problemet have være umuligt at forstå.

Dengang var solid størrelse et sundhedstegn, for det viste, at man i hvert fald ikke led af dårlig ernæring, endsige direkte underernæring. Var konen godt i stand betød det som regel, at bonden gjorde det godt på ejendommen. Så enkel er verden ikke længere. Stadigt flere mennesker verden over bliver overvægtige i en sådan grad, at man i en række lande taler om decideret fedmeepidemi - også i fattige lande, hvor en voksende middelklasse har en tendens til at udvikle fedme. Voldsom overvægt har en lang række negative effekter lige fra dårlig livskvalitet i dagligdagen til alvorlige, livstruende sygdomme. Udover at gøre livet mere besværligt for de overvægtige betyder fedmen derfor også stigende udgifter til sundhedsvæsenet. Med andre ord har både den enkelte og samfundet gode grunde til at bekæmpe overvægten. Desværre eksisterer der ikke nogen enkel løsning, der kan hjælpe de overvægtige af med deres ekstrakilo og samtidig hindre flere i at vokse for langt op i størrelse. Derfor vil kampen mod fedmeepidemien bestå af indsats på en lang række forskellige områder. Aktuelt er spørgsmålet om at forbyde reklamer for fedende produkter i tv på tidspunkter, hvor børn ser fjernsyn. England er ved at indføre et sådant forbud, men for at være effektivt kræver det samarbejde på internationalt niveau, gerne EU. Et sådant forbud kan have en effekt - det vil tobaksfabrikanterne formentlig bekræfte. Den primære indsats bliver dog oplysning. At det rent faktisk virker kan ses af den seneste statistik over danskernes sundhed: Flere og flere danskere spiser dagligt frugt, ligesom flere og flere er fysisk aktive i fritiden. Den største udfordring bliver at få alle med. Statistikken afslører nemlig også en direkte sammenhæng mellem overvægt og uddannelse: Jo kortere tid på skolebænken, jo flere fede. En endnu større udfordring kan bestå i at sikre ordentlig behandling af de overvægtige. Med stigende fokus på sund levevis risikerer de at blive fremtidens pariaer - og så bliver det endnu sværere at bekæmpe de rigelige kilo.