Terrorisme

Afgørende test for det muslimske samfund

Efter at det britiske politi har offentliggjort billeder af de fire terrorister, som senest slog til i London - og nu tilmed har fortalt navnene på to af disse terrorister, er det muslimske samfund i England blevet stillet overfor en afgørende test: Er man mod terror, eller er man for terror?

For det forholder sig jo sådan, at hvert eneste menneske i denne verden er kendt af mindst 200 mennesker - herunder familiemedlemmer, arbejdskammerater, naboer o.s.v. Mindst 200 mennesker i det muslimske samfund kender altså identiteten af hver af de fire terrorister, og ved måske ovenikøbet hvor de opholder sig. Går man til politiet med sin sikre viden, eller lader man være? Det er testen.