Afgørende uger

I løbet af de kommende otte uger skal tusindvis af 15-16-årige træffe vigtige valg, der kan få betydning for resten af deres liv. De skal bestemme sig for, hvilken ungdomsuddannelse de vil i gang med efter folkeskolen. Valget står først og fremmest mellem et af de tre gymnasier (teknisk, handels- og alment) eller en af de talrige erhvervsuddannelser. Derfor holder institutionerne en lang række arrangementer med åbent hus eller informationsaftener i de kommende uger. De unge træffer valget i 9. eller 10. klasse. Ansøgningen skal være afleveret senest 15. marts.