Ungdomsuddannelser

Afgørende valg

{ I disse uger funderer de fleste elever i 9. klasse over deres fremtid. Inden 15. marts skal de have søgt den uddannelse, de skal i gang med efter sommerferien, hvad enten det er teknisk skole, gymnasium, handelsskole, 10. klasse eller noget helt femte. Og mulighederne er blevet flere og flere, for nu tilbyder alle gymnasier mange forskellige studieretninger.