Afgrøderne tørster efter regn

Nordjylland har fået under halvdelen af den normale nedbør i vinterhalvåret - nu begynder det at blive alvorligt

NORDJYLLAND:Sikke en påske, sikke et forår. Det er ualmindeligt længe siden, vejret har været så flot i så lang tid. Men nu trænger vi til vand. Siden 1. december er der i Nordjylland kun faldet 111 milimeter nedbør. Det normale er 233 mm. Markerne er knastørre, skovene krudttønder. Landmænd, skovfolk og haveejere kigger bekymret mod himlen, men den er stadig blå og vil nok være det ugen ud. Siuationen er ikke alarmerende, men det begynder at blive alvorligt. - 20-30 milimeter over et par dage er lige det, vi mangler, konstaterer planteavlskonsulent Steen Bo Jakobsen, Aalborg Amts Landboforening. Kollegaen i Vendsyssel, kvægrådgiver Ole Nielsen, LandboNord, har nøjagtigt samme ønske: 20-30 milimeter regn her og nu. - Der sker for lidt på markerne. Køerne kommer normalt kommer på græs omkring 25 .april, men der er slet ikke græs nok endnu, siger han. I Uggerby Klitplantage har klitplantør Arne Grøntved to bekymringer: Vil den halve million nye træer, der blev plantet sidste år, klare sig? Og vil man undgå skovbrand? I Nordjylland har der på halvanden måned været 115 brande i naturen. Vagthavende meteorolog på den private vejrtjeneste Vejr2 A/S, Jesper Thiesen, siger, at det er meget sjældent at opleve fem måneder i træk med nedbør langt under gennemsnittet. Både i februar og april er der faldet under en tredjedel af det normale, og de øvrige måneder omkring det halve. - Årsagen ligger i fordelingen af højtryk og lavtryk. Vi har de seneste måneder ligget under indflydelse af højtryk nord og øst for Danmark. Højtryk giver stabilt, stille og tørt vejr, om vinteren også koldt vejr, forklarer han. Men man kan ikke ud fra den aktuelle situation drage konklusioner om klimaforandringer, hverken naturlige eller menneskeskabte. - Det er usædvanligt, men ligger indenfor det sandsynlige, ligesom at slå seks seksere i terningespil, understreger Jesper Thiesen. Ekstremt i Tylstrup Ved Statens Jordbrugsforsknings forsøgsstation i Tylstrup faldt der på årets første tre måneder kun 56 mm, eller 41 pct. af det normale, oplyser ledende jordbrugstekniker David Croft. Marts var helt ekstrem med kun 6,8 mm nedbør. Stationens gennemsnit over 30 år er 45 mm i marts. Samtidig har blæst, kombineret med usædvanligt megen nattefrost, medført ekstra udtørring af jord og planter. Situationen er mest akut for landmændene, der såede de fleste af markerne til i efteråret. - Afgrøderne står stille, for uden vand i jorden har de svært ved at optage næringsstofferne, forklarer konsulent Steen Bo Jakobsen. Samtidig bliver de næringsstoffer, der er spredt gennem den sidste halvanden måned i form af gylle kun dårligt udnyttet. Den ligger som en hinde ovenpå jorden og taber i værdi, fordi næringsstofferne fordamper. På forsøgsstationen i Tylstrup overvejer David Croft at sætte markvandingen i gang på de sandede jorder. - Nedbørsunderskuddet er på 40 mm, og tørken stresser planterne. De bruger for megen energi på at udvikle stort rodnet, og det vil kunne ses på høstudbyttet, siger han. Køerne vejrer græs For landmænd med kreaturer vækker de visne græsmarker bekymring. Efterhånden kommer dog kun halvdelen af køerne på græs. Landmændene vil ikke have besværet med de store flokke, og i de moderne løsdriftsstalde kan det dyrevelfærdsmæssigt bedre forsvares end i de gammeldags bindestalde. - Men også i de nye stalde vejrer køerne ud mod græsmarken, når det bliver forår, indrømmer kvægrådgiver Ole Nielsen.