EMNER

Afklaring af sandfodring fra vand

Hjørring Kommune snakker med Kystdirektoratet om fremtidens fodring af nuværende kystsikring i Lønstrup.

Uafhængigt af et aktuelt projekt til privat kystsikring syd for Lønstrup er Hjørring Kommune ved at få afklaret, om det er en bedre løsning at sandfodre den eksisterende kystsikring fra havet end fra land. - Kystdirektoratet betaler halvdelen af udgifterne, og kommunen snakker i øjeblikket med direktoratet om at fodre fra vandsiden. Inden sandfodringen skal i gang i 2011 vil der være en beslutning om, vi skal fortsætte som hidtil eller om den anden løsning er bedre, siger teamleder Thomas Lomholt, Hjørring Kommune. Det er i den sammenhæng Kystdirektoratet har indhentet priser på løsning af opgaven fra firmaet Rohde Nielsen A/S, herunder prisen på at sandfodre i en mængde på 40.000 kubikmeter. Eller med en enhedspris på godt 65 kr. pr. kubikmeter. Det prisniveau ligger lidt højere end prisen ved landtransport. Umiddelbart før et møde i udvalg for teknik og miljø havde Rohde Nielsen i forbindelse med behandling af det private kystsikringsprojekt sendt et nyt tilbud om sandfodring af begge strækninger med en angivelig besparelse på 750.000 kr. - Måske er der en besparelse i det nye tilbud. Men i min optik kan den ikke så stor. Det er den samme fra firmaet, som har sendt de to breve, og jeg vil nu have en snak med Rohde Nielsen om hvad det nye tilbud indeholder. Så vidt jeg kan se lægges sandet ikke op på stranden. Så en besparelse kan i hvert fald ikke komme op på det tal, som firmaet selv nævner, udtaler Thomas Lomholt. Længere nede af Vestkysten sker der sandfodring fra havsiden, men her er der tale om langt større mængder end ved Lønstrup. - Større mængder giver en bedre økonomi. I de senere år er der blevet fodret med 20.000 til 25.000 kubikmeter fast sand om året i Lønstrup, men Kystdirektoratet har lavet en beregning, som betyder at der vi skal op på en større mængde, oplyser han. Det sker allerede i år, så kommunen alene har brug for lidt mere end de 30.000 kubikmeter sand førnævnte firma gav tilbud på.