Afklaring i sag om kommunallæge

Siden Grete Bonde stoppede som kommunallæge har sundhedsindsatsen overfor børn og unge ligget stille. Nu har kommunen fået afklaring i kommunelæge-sag og kan igen leve op til kravene på området. arkivfoto

Siden Grete Bonde stoppede som kommunallæge har sundhedsindsatsen overfor børn og unge ligget stille. Nu har kommunen fået afklaring i kommunelæge-sag og kan igen leve op til kravene på området. arkivfoto

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Efter et halvt år uden en kommunallæge og uden sundhedsplejersker til at tilse børn og unge i Brønderslev Kommune, kan den lovpligtige sundhedsindsats nu for alvor komme i gang fra det nye skoleår. Brønderslev Kommune har nemlig fået dispensation fra Sundheds- og Indenrigsministeriet fra at ansætte en kommunallæge, som ellers er et lovkrav. Dermed kan kommunen også køre videre med den nye ordning, som Sundhedsudvalget allerede har vedtaget. Den tidligere kommunallæge Grete Bonde stoppede i december 2006, og Brønderslev Byråd har tidligere besluttet at søge om dispensation fra at genbesætte stillingen, da man vurderede, at det ikke var muligt at rekruttere en kommunallæge. Sundhedsteam I stedet ønsker man at erstatte lægen med et team af sundhedsplejersker der, i samarbejde med en lægepraksiskonsulent, skal varetage sundhedsindsatsen over for børn og unge. Det krævede dog, at man kunne se bort fra en kommunallæge, og derfor er formand for Sundhedsudvalget også glad for, at ministeriet nu har truffet en afgørelse, så man nu kan se fremad. - Det er glædeligt, at vi nu har fået afklaret sagen, så vi kan komme i gang med det, det handler om - nemlig at sikre at vores børn og unge bliver tilset af sundhedsfagligt personale, siger formand for Sundhedsudvalget, Peer Thisted (S). Sundhedsplejersker Der er allerede ansat tre sundhedsplejersker, der starter i august. Sundhedsplejerskerne skal således overtage nogle af de opgaver, som kommunallægen tidligere havde. Der er dog stadig sundhedsfaglige opgaver, som kræver assistance fra en læge. Derfor skal der ansættes en lægepraksiskonsulent til at hjælpe kommunen, forklarer Peer Thisted (S). - En praksiskonsulent skal være med til at styrke samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læger og kommunen, og en sådan konsulent skal altså hjælpe kommunen med den rigtige betjening af borgerne. Også inden for skolesundhedstjenesten, siger Peer Thisted (S). Der er endnu ikke ansat en lægepraksiskonsulent.