EMNER

Afklaring om mølles fremtid til foråret

ØLAND:Først til foråret bliver det afgjort, hvad der skal ske med den historiske mølle på Urbakken på Øland, der blev hærget af en brand i oktober. Kun det sodsværtede skelet står tilbage af den tidligere så stolte mølle. Det ventes, at fredningen af møllen vil blive ophævet. Det er i hvert fald Kulturarvstyrelsens indstilling efter at have besigtiget resterne af møllen. Spørgsmålet om ophævelse af fredningen er nu sendt til høring hos forskellige instanser, bl.a. hos møllens ejer, Brovst Kommune, samt hos Aalborg Historiske Museum og Kulturmiljørådet for Nordjyllands Amt, og de har tre måneder til at komme med eventuelle indsigelser. Hvis der ikke kommer indsigelser mod ophævelse af fredningen, kan der ventes en endelig afklaring om møllens fremtid omkring 1. maj, oplyser Torben Olesen fra Kulturarvstyrelsens bygningsafdeling. Det ventes under alle omstændigheder, at møllen vil blive genopført. Brovst Kommune har møllen forsikret for 2,9 mio. kr. hc