Afklaring omsider på vej for musikere og gymnaster

Musikskolen overtager det gamle bibliotek, mens der skal opføres nybyggeri til gymnastikforening

SÆBY:De har ventet, og frustrationerne har været til at få øje på. Men nu tyder alt på, at der omsider er afklaring på vej for Sæby Kommunale Musikskole og Sæby Gymnastikforening. De holder begge til på den gamle skole i midtbyen, og det har længe været kendt, at de har deres lokaler på lånt tid. Skolen skal formentlig sælges og bruges til et boligbyggeri, og i lang tid har brugerne bedt kommunen om at udpege nye, egnede lokaler. Gymnastikforeningen har endda holdt en underskriftindsamling for at lægge pres på politikerne. Men budskabet er hørt. Således er både musikskolen og gymnastikforeningen nu inviteret til møder om deres lokalemæssige fremtid, og den kommunale forvaltning er klar til at opfylde de fleste ønsker. Om politikerne er ligeså venlige, er fortsat uvist. Optimale forhold Gymnastikforeningen råder p.t. over to stærkt nedslidte gymnastiksale. De er begge på 200 kvadratmeter. Foreningen ønsker en en hal på 400 kvadratmeter, der kan deles op i to ved hjælp af en foldedør. Desuden står et depot- og redskabsrum, pedelrum og omklædningsfacilieter på foreningens ønskeliste. Bestyrelsen har foreslået, at der opføres et nybyggeri i forbindelse med Sæby Fritidscenter. Det vil betyde, at man får optimale forhold i forbindelse med opvisninger og i øvrigt vil kunne løfte ganske store arrangementer. I den kommunale forvaltning er man lydhøre. Embedsmændene indstiller således til børne- og kulturudvalget, at gymnastikforeningen og DGI udarbejder et detaljeret projekt til opførelse af et byggeri ved fritidscentret i 2004. På biblioteket For musikskolens vedkommende har man skullet afklare strukturen, inden lokaleforholdene kunne blive sat på dagsordenen. Spørgsmålet var, om der skulle satses på en central musikskole eller en mere decentral løsning med undervisning flere steder i kommunen. Skolens ledelse har peget på den decentrale løsning, men ønsker samtidig en central musikskole i Sæby. Kun på den måde kan det faglige niveau bevares. På ønskesedlen står en musikskole på cirka 500 kvadratmeter med kontor- og undervisningslokaler. Igen har forvaltningen været lydhør. Indstillingen til politikerne går på, at der arbejdes videre med en decentral struktur, og at musikskolen får til huse på Sæbys nuværende bibliotek. Det er dog givet, at det skal ombygges og lydisoleres, før det er egnet til musikskole. Børne- og kulturudvalaget drøfter gymnastikforeningens og musikskolens fremtid på sit møde onsdag.