Afklaringen klarer blikket

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det kræver en bedre deodorant at arbejde i Afklaringen, end i klassen, siger lærer Sven Bertelsen - her mellem kollega Thomas Jensen og skoleleder Michael Harritslev - om den nye opgave, han har taget på sig. Foto: Kurt Bering

HJØRRING:Nede ad gangen på Højene Skole ligger ¿Afklaring¿ til venstre og ¿Omtanke¿ til højre i lokaler, der plejer at være henholdsvis aula og depotrum. De to nye rum ligger sammen med overbygningens klasselokaler og grupperum og udgør et afsnit af skolen, hvor der ifølge skoleleder Michael Harritslev gælder særlige rettigheder og forpligtelser for eleverne. Navneændringen skete op til dette skoleår, og de skyldes, at lokalerne nu bruges til - henholdsvis at afklare en situation og at give elever, der har forbrudt sig mod reglementet tid og rum til at tænke sig om. I princippet er Afklaringen et tilbud til alle skolens overbygningselever - som jo skal have afklaret, hvad de skal efter folkeskolen - men i første omgang bliver Afklaringen brugt i forskellige situationer. For eksempel hvis en lærer har brug for mere præcist at få at vide, hvor en elev står fagligt, hvis en elev opfører sig uhensigtsmæssigt, hvis man er ny på Højene Skole eller hvis man har valgt ikke at have tysk. Glimt i øjet igen Afklaringen tages altså også i brug, hvis en lærer ser et behov for at få afklaret, hvad der kan gøres for at få en elev mere med i undervisningen. I Afklaringen prøver man sig frem med forskellige læringsstile, altså med at finde ud af, hvordan den enkelte elev lærer bedst. - For at finde ud af, hvordan vi kan nå dem, så de får lyst til at komme i gang igen, siger lærer Thomas Jensen og fortæller om elever, der igen har fået glimt i øjnene, og taknemmelige forældre, der melder tilbage, at deres hverdag er reddet - fordi deres barn pludselig selv springer til at lave de lektier, der før kostede to-tre timers resultatløs kamp. Forleden formiddag, da NORDJYSKE var på besøg, var Lars Frost og Malene Vestergaard Lassen to af eleverne i Afklaringen. Malene har svært ved at holde styr på sine ting og gøremål, Lars har nogle gange svært ved at håndtere de faglige udfordringer - og derfor har deres lærere bedt om at få dem i Afklaringen, hvor der er tid til at tage hånd om den enkelte elev. Praktik i biografen For Malenes vedkommende har det for eksempel indebåret, at hun har været en uge i praktik i den lokale biograf, hvor hun har hjulpet med at gøre rent, sælge slik og billetter, tage imod bestillinger og haft en enkelt aftenvagt. Hver dag har hun mødt til tiden. - Ellers ville de jo blive sure, siger Malene, der i øvrigt har fået bedre styr på lektier og aftaler, efter at hun er begyndt at bruge sin mobiltelefon som hukommelse og til at skrive stikord til de lektier, hun skal lave. Malene blev i øvrigt inde i frikvarteret for at læse i en bog, Lars for at skrive sin stil færdig. Lars plejer at have svært ved at arbejde med en stil, men i Afklaringen forsøgte lærerne og Lars sig frem med forskellige metoder. Da Lars fik en række billeder at skrive ud fra, kom der gevaldig fart i blyanten. Lars ved godt, at hans halve dage i Afklaringen rinder ud, og han er sikker på, at han vil komme til at savne den, når han skal tilbage i klassen på fuld tid. Han tror dog nok, det skal gå. Og hvis det en dag ikke går, så kan han gribe ned i tasken og arbejde med noget materiale, som han får med sig fra Afklaringen - som også følger op, når eleven igen skal være hele dagen i klassen. - Vi lader dem ikke bare svømme rundt. Det er jo ikke sådan, at det hele bliver snurret rundt, og at det så går med 120 kilomteter i timen, siger Thomas Jensen. Hverken Malene eller Lars må høre for, at de er i Afklaringen, sådan som utallige skolelever i tidens løb har fået bemærkninger for at gå til specialundervisning eller i specialklasse. - Mange af de andre siger, at de for eksempel har svært ved matematik, og at de også vil herned, siger Malene Vestergaard Lassen. Afklaringen betragtes - siger også elevrådsformand Henrik Kristensen - af skolens elever som et tilbud til at få løst et aktuelt problem, hvad enten det tager to timer, nogle dage eller flere uger. - Det er jo også for dem, der er lidt klogere end vi andre, siger han med tanke på planerne om at give ekstra udfordringer til skolens fagligt stærkeste elever. Også for de stærke I første omgang har de tre lærere, der deler timerne i Afklaringen - udfra deres kollegers indstillinger - satset på at hjælpe med at finde nye veje for elever med faglige problemer - samt tage imod nye elever. Afklaringen har nemlig aflastet klasselærerne ved at overtage tjansen med at få sagt ordentlig goddag til nye elever - og samtidig får skolen et godt indtryk af, hvad det er for en elev, der er kommet til og hvilket fagligt niveau, vedkommende har. Hvad angår de fagligt stærke elever, så kommer tiden - også - til dem, når skolen, formentlig til marts, laver en uge på tværs af alle klasserne, hvor man forsøger at tage et ekstra skridt henimod at differentiere undervisningen baseret på skolens egne test. - Når vi alligevel skal lave alle de tester, så kan vi lige så godt gøre det på en måde, vi kan bruge, siger Sven Bertelsen og tilføjer: - Og så følge op. Lærerne er trætte af, at undervisning rettes ind efter de nationale tester, skolerne skal gennemføre, og ser hellere test på baggrund af den undervisning, skolen har valgt at gennemføre. - Og vi bilder os ind, at vi kan lave nogle test, der er meget bedre, storsmiler Thomas Jensen.