Visse

Afkræfte - bekræfte

I stedet for at skrive overkrydder og underkrydder er det snildere at skrive over- og underkrydder; i stedet for at skrive kælderetage og stueetage er det kortere at skrive kælder- og stueetage. Man kan blive ved med utallige fikse eksempler på afkortninger af forbindelse i sproget. System er, at den del af et ord, der skilles fra og efterfølges af en bindestreg, skal være et selvstændigt ord og ikke blot en stavelse. I dag blev vi udsat for det igen: Visse journalister eller studieværter forsøger på at virke smarte, når de i stedet at sige eller skrive bekræfte eller afkræfte udsætter os for vendingen ”vi kan hverken be- eller afkræfte”. Nogen egentlig besparelse har man jo ikke opnået. Sprogligt set er denne sprogblomst ganske utilladelig, fordi forstavelsen be- jo ikke er et selvstændigt ord og må derfor ikke afskæres. Medie- og sprogfolk kan selv bekræfte eller afkræfte, om de er rimelig gode til at bruge sproget. Karl Maksten Rantzausgade 40/2, Aalborgmaksten@stofanet.dk