Graviditet

Afkræver skriftligt svar fra ministeren

Lene Espersens holdning forarger folk, der ønsker fokus på barnets tarv

AALBORG:Det er paradoksalt, at unge barnløse skal rejse til en fjern verdensdel for at hente et adoptivbarn, når det danske samfund samtidig i stor stil anbringer børn i plejefamilier og på institutioner uden at give det enkelte barn chancen for at blive adopteret og blive et ligeværdigt medlem af en familie. Folketingspolitikeren Karsten Nonbo (V), der længe har arbejdet på at få ændret loven om tvangsbortadoption, så ikke kun professionelle plejefamilier kan adoptere, afkræver nu justitsminister Lene Espersen (K) et skriftligt svar på hendes syn på tvangsbortadoption. I en henvendelse 14. oktober, dagen efter at justitsministeren i NORDJYSKE Stiftstidende afviste at lempe loven, rettede Karsten Nonbo henvendelse til hende. Og i et spørgsmål til besvarelse på såkaldt almindelig del har han bedt ministeren redegøre for, om der er brug for ændret lovgivning, så ikke kun plejeforældre men også barnløse par, der er godkendt til adoption, kan adoptere tvangsfjernede børn, der endnu ikke er permanent anbragte. - Jeg vil gerne have ministerens skriftlige svar, siger Karsten Nonbo, der har læst NORDJYSKE Stiftstidende, men mener, at det ikke kan passe, at unge barnløse skal betale over 100.000 kr. for at hente et adoptivbarn i en fjern verdensdel, når det danske samfund samtidigt betaler langt over 200.000 kr. årligt for, at danske børn, der er svigtet, passes i plejefamilier. - Det løber op i millionbeløb for det enkelte barn, inden det er 18 år - og der er sager, hvor det på forhånd er givet, at barnet aldrig kommer hjem til sine biologiske forældre, påpeger Karsten Nonbo, der taler ud fra sin erfaring som formand for socialudvalget i Fladså Kommune på Sjælland. Justitsminister Lene Espersens udtalelse om, at hun ikke vil tage børn fra de fattige og give til de rige, har i det hele taget givet genlyd. - Det er så plat en udtalelse, at det skriger til himlen, skrev den socialdemokratiske folketingskandidat i Aalborg, Helle Christensen, i et læserbrev. Andre har over for redaktionen givet udtryk for tilsvarende, og en plejeforælder, der ønsker at være anonym over for læserne, reagerer på ministerens udtalelse om, at hun er imod tvangsbortadoption, fordi det er et for voldsomt indgreb i forældrenes liv. - Hvem ser på, om det er et alt for voldsomt overgreb på et barn, at det år efter år skal stå til rådighed for nogle forældre, der har størst brug for deres barn, når der skal nye bevillinger til, spørger hun. - Det er en god fidus at have et barn anbragt, for når man står på socialkontoret med våde øjne og endnu engang er blevet smidt ud af sin lejlighed for grov forsømmelse af lejekontrakten, så hopper og springer sagsbehandlere for at finde noget nyt, gerne møbleret, for ellers har mor jo ikke et sted at se sit barn under overvågning. - Når jeg forarges over Lene Espersens bekymring for forældrene, er det nok fordi, jeg har siddet med barnet af sådanne forældre i armene og set, hvad de uendelige svigt gør ved et lille barn, der ikke ønsker andet end at samarbejde og være loyal. Der må være en forældelsesfrist på forældreskab, fastslår plejeforælderen. Diskussionen om tvangsbortadoption fortsætter i dag på et møde i det såkaldte paragraf 71-tilsyn, hvor den nordjyske folketingspolitiker Inge-Lene Ebdrup (V) forsøger at få opbakning til at få en høring om tvangsbortadoption.