EMNER

Afløser er fundet

DRONNINGLUND: Kristeligt Folkeparti afholdt 17. marts generalforsamling i Sæby-kredsen. På forhånd var der mest spænding om, hvem der fremover skal opstilles som kredsens folketingskandidat. Den ledige plads er opstået efter, at det hidtidige folketingsmedlem, Ole M. Nielsen, i efteråret måtte forlade Christiansborg som følge af sygdom. Denne plads udfyldes for tiden af Mogens Nørgård Pedersen. Som ny kandidat valgte Sæby-kredsen den nuværende amtsformand, Finn Christensen, og han skal således repræsentere kredsen ved næste folketingsvalg. Den nye tingsaspirant er 45 år og bosiddende i Gærum. Han har siden 1985 været medlem af partiet, og i en årrække har han tillige været medlem af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn. Han har seks år som kredsformand på bagen, og gennem det seneste år har han været formand for Kristeligt Folkeparti i Nordjyllands Amt. Den nyvalgte, og manden han afløser, har en fælles forhistorie, da Finn Christensen var sælger for Ole M. Nielsen, da sidstnævnte havde en foderstofforretning i Østervrå. Herudover har de begge været amtsformænd forud for deres folketingskandidaturer. merga