EMNER

Afløser er nu udpeget

SÆBY:Kristeligt Folkepartis amtsformand, Finn Christensen, Gærum, bliver partiets nye folketingskandidat i Sæbykredsen. Han afløser tidligere folketingsmedlem Ole M. Nielsen, der i efteråret forlod Christiansborg af helbredsmæssige årsager og i Folketinget afløstes af suppleanten Mogens Nørgård Pedersen. Finn Christensen er 45 år og har været medlem af Kristeligt Folkeparti siden 1985. Han har repræsenteret partiet i Frederikshavn Byråd. Han har i seks år været kredsformand på bagen og gennem det seneste år formand for Kristeligt Folkeparti i Nordjyllands Amt. Finn Christensen var i øvrigt sælger for Ole M. Nielsen, da denne drev en foderstofforretning i Østervrå. De har begge været amtsformand for Kristeligt Folkeparti.