Lokalpolitik

Afrikansk hytte i Zoo godkendt af byrådet

Naboer fik sat byggehøjden ned med to meter

AALBORG:Aalborg Zoo får lov til at bygge en ny afrikansk hytte med plads til savannens dyr, men den bliver knap så høj som Aalborg Zoo i første omgang havde ønsket sig. Den bliver reduceret fra 17 til 15 meter, fordi Aalborg Byråd har ønsket at tage hensyn til de mange naboprotester, der kom under høringsfasen, da lokalplanen for området blev fremlagt. Naboerne er utilfredse med, at hytten skygger i deres haver: - Jeg mener, at den skal være maksimum 11 meter høj, sagde Kristeligt Folkepartis Inge Ibsen Fomcenco på byrådets møde i går, da lokalplanen var til endelig godkendelse. Resten af byrådet kunne gå ind for det endelige resultat uden bemærkninger. Der er i forbindelse med lokalplanen også kommet en del klager over, at træerne i skel var for høje. Det er der i den nye plan taget højde for. I stedet for en ubegrænset højde for træer i skel, er der indført en formulering om, at der i skel og tæt på skel må plantes buske, hvis højde makismalt bliver tre meter. Længst væk fra naboskel, må der plantes træer som i udvokset stand er maksimalt seks-otte meter. Hensigten er at mindske skyggegener fra trænerne på naboejendommende langs Bejsebakkevej og Vestre Allé. - Det er en god idé med en afrikansk hytte. Aalborg Zoo er jo en stor attraktion og for at holde standarden må haven forny sig. Haven har også været i dialog med naboerne, og netop derfor er højden på hytten blevet ændret fra de 17 til de 15 meter, sagde skole- og kulturrådmand Nils Bell, (V). Savannens dyr har hidtil tilbragt vinterhalvåret i de staldbygninger, der ligger i havens sydvestlige hjørne. Nu får de stald midt i en afrikansk landsby i Aalborg Zoo.