EMNER

Afrikansk projekt gav fællesskab

Internationalt Landsby Samarbejde i Bælum fejrer 20 års fødselsdag

BÆLUM:I dag fejrer foreningen Internationalt Landsby Samarbejde i Bælum 20 års jubilæum for venskabet med landsbyen Nyandiwa i Kenya. Det foregår i klubhuset ved Bælum Hallen, hvor der blandt andet er fællesspisning med afrikansk mad og genopfriskning af gamle minder. Edith Jørgensen, som i sin tid var med til at etablere foreningen, har fundet lysbilleder frem og skal fortælle om begivenhederne gennem årene. Kurt Holm, som dengang var u-landsfrivillig i Nyandiwa, kommer også fra København for at deltage i festen. Det var ham, der skabte kontakten mellem de kenyanske landsbybeboere og befolkningen i Bælum. Edith Jørgensen var med i den initiativgruppe, der i første omgang var nedsat i Bælum. - Vi diskuterede meget, om vi kunne prøve at interessere os for et eller andet, så vi havde noget at samles om her i byen, fortæller hun. Nu afdøde Finn Olesen, Bælum, havde været u-landsfrivillig og foreslog et samarbejde med en landsby i Kenya. Gennem Mellemfolkeligt Samvirke fandt man frem til Kurt Holm og Nyandiwa. Og det har været givtigt for begge parter. - Det er u-landsarbejde med dobbelt betydning. Vi kunne hjælpe dem med forskellige ting, og så fik vi selv noget at arbejde sammen om. Jeg har selv haft meget glæde af det, siger Edith Jørgensen, som har besøgt Nyandiwa seks gange. Bælum har også haft mange besøg fra Nyandiwa, og en af beboerne, Thomas Ogola, endte endda med at flytte til Bælum nogle år. Nu bor han i Århus, men er naturligvis blandt dagens jubilæumsgæster. Nyandiwa har blandt andet fået Bælum-borgernes hjælp til at udbedre skolen, skaffe skoleborde, lave lærerboliger, starte en træplanteskole, bygge et børnecenter og et ældrecenter og senest et stort bibliotek, hvor man også kan holde kongresser.