Afrusning på Thorshøj gl. skole

Thorshøj gamle skole bliver måske afrusnings- og døgnbehandlingssted for alkoholikere.

Nye planer for den gamle skole i Thorshøj. Foto: Bent Bach

Nye planer for den gamle skole i Thorshøj. Foto: Bent Bach

Bag planerne står to tidligere medarbejdere fra regionens nu lukkede misbrugscenter i Vrå, Ib Juul Severinsen og Lene S. Jensen. Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg har i princippet sagt ja til planerne. I Thorshøj kommer planerne overraskende. Formanden for Thorshøj Borgerforening, Thomas Jørgensen, kendte ikke til dem, da NORDJYSKE i går kontaktede ham. - Men det vil da være positivt at lokalerne igen bliver brugt. Personligt har jeg ikke noget imod, at det bliver til behandling af alkoholikere. Alkoholisme er en sygdom, og folk, der er i behandling, er ikke farlige. Forskolen i Thorshøj lukkede for godt ti år siden, men kommunen ejer fortsat bygningerne. Borgerforeningen fik for nogle år siden bevilget landdistriktsmidler til istandsættelse af gymnastiksalen, som i dag benyttes til floorball, badminton, dans og gymnastik. De øvrige lokaler har i perioder været benyttet af hjemmeplejen. Initiativtagerne forestiller sig et behandlingstilbud med to-tre afrusningspladser og behandling af op til 10 personer af gangen. Det vil kræve en halv snes ansatte. Ib Juul Severinsen og Lene S. Jensen understreger i deres henvendelse til kommunen, at de har ikke har noget ønske om at ændre brugeraftalen om gymnastiksalen, men dog gerne vil kunne benytte salen, når Thorshøjborgerne ikke selv har aktiviteter i den. Planerne om den nye anvendelse af den gamle skole skal ud i en partshøring, så andre brugere som borgerforeningen og idrætsforeningen får lejligehed til komme deres synspunkter. Intentionen er at behandlingstilbudet skal åbne i begyndelsen af 2012, hvis alle tilladelser er i hus til den tid. I første omgang ønsker Ib Juul Severinsen og Lene S. Jensen at leje skolen af kommunen for en kortere periode.