Fjerritslev

Afsætter ekstra penge til strandrensning i år

FJERRITSLEV:Fjerritslev Kommune vil i år afsætte ekstra midler til renholdelse af Blå Flag-strandene ved Slettestrand, Svinkløv og som et nyt sted også ved Klim Strand. - Friluftsrådets tildeling af status som Blå Flag Strand forudsætter en generel bedre renholdelse af strandene end kommunens øvrige strande som helhed, fortæller borgmester Otto Kjær Larsen (V). Renholdelsen af strandene dækker 14,25 km strand og tidligere års pris har været 4600 kr. pr. km renset strand. - De tre strandfogeder har tidligere hver fået 6600 kr. årligt for hvervet med ekstra strandrensning, og dette beløb vil vi betale igen i år, fortæller Otto Kjær Larsen. Rensningen vil blive indledt 1. maj og fortsætte frem til udgangen af august. Blå Flag kampagnen startede 1985 i Frankrig, og i 1987 blev det første Blå Flag hejst i Danmark i forbindelse med det internationale miljøår. Ansøgning om tildeling vurderes først af den danske jury, inden den fremsendes til den internationale jury for endelig godkendelse og tildeling af Det Blå Flag. Friluftsrådet, der i Danmark administrerer ordningen, oplyser, at på en Blå Flag strand er der ydet en ekstra indsats for strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information, hvilket har til formål at beskytte hav- og kystmiljøet og højne strandens kvalitet til fordel for de besøgende.