EMNER

Afsat præst forsvarer sig gennem eget kirkeblad

Først indrykkede han annonce i ugeavisen, nu bruger den afsatte sognepræst Villy Jørgensen, Vilsted kirkebladet som talerør

Vil­ly Jør­gen­sen har brugt en hel side i kir­ke­bla­det på et stort bil­lede af sig selv i præs­te­kjo­le - men uden den kra­ve, som bis­kop Kar­sten Nis­sen har ta­get fra ham ef­ter ar­ve­sa­gen. foto: m-line

Vil­ly Jør­gen­sen har brugt en hel side i kir­ke­bla­det på et stort bil­lede af sig selv i præs­te­kjo­le - men uden den kra­ve, som bis­kop Kar­sten Nis­sen har ta­get fra ham ef­ter ar­ve­sa­gen. foto: m-line

Ikke nok med at den afsatte sognepræst i Vilsted, Villy Jørgensen, forleden selv indrykkede en annonce i den lokale ugeavis, hvor han forsvarer sig. Nu har sognepræsten også valgt at bruge det lokale kirkeblad til endnu engang selv at sætte fokus på sagen. Kirkebladet udkom i denne weekend, og her har sognepræsten, der blev afsat af biskoppen i Viborg, valgt at bruge flere sider på den meget omtalte sag. Kirkebladet udkommer i Vilsted/Vindblæs pastorat samt i to andre lokale pastorater. Men da det er den afsatte præst, der har redigeret kirkebladet, så er det også ham, der har kunnet disponere over, hvor megen omtale sagen skulle have i kirkebladet. Hel sides foto I bladet har den afsatte præst blandt andet valgt at bruge en hel side på et stort fotografi af sig selv i hel figur, hvor han står i præstekjolen. Men uden den præstekrave, som biskop Karsten Nissen pillede af ham frem til 31. januar, hvor Villy Jørgensen går på pension. Biskoppen traf den drastiske beslutning, da Villy Jørgensen pludselig fandt 55.000 kr. i sit pengeskab i forbindelse med en arvesag. Pengene skulle have været overleveret til boet efter en enke, mente biskoppen. Men det glemte præsten. Biskoppen reagerede også på, at Villy Jørgensen havde modtaget store testamentariske gaver. Biskoppen fandt det betænkeligt, men mente dog ikke at det overskred embedets rammer. Føler sig hængt ud Udover at bruge helsiden på billedet af sig selv i præstekjolen, så har Villy Jørgensen også på næsten halvanden side skrevet Afskedens time - fortsættelse følger om dels sine 32 år i Vilsted, men også om, hvordan han føler sig hængt ud i medierne og beskyldt for urigtige handlinger, som han aldrig har begået. - Jeg forlader præsteembedet med en ren samvittighed uden krave og er gået i sort for en tid, som den indremissionske Villy Jørgensen blandt andet sammenfatter det i bladet. Men han slår samtidig fast, at det er de mange foldede hænder, der har gjort ham i stand til at holdet modet oppe. Han fortæller yderligere i bladet om en episode i sin karenstid: Min hustru og jeg kom her først i min karenstid kørende på Ranumvej i Vilsted. På vejen ligger en død kat. Jeg går ind og melder det til husfruen. Hun siger Jeg ved det godt, men jeg kan ikke fjerne den. Jeg beder om en skovl og får den. Jeg råber til hende i husdøren: Jeg lægger den i bagagerummet og begraver den i haven derhjemme i præstegården. Min hustru Ingeborg åbner bildøren og protesterer: Det må han ikke, min mand har forbud mod at medvirke ved begravelser. - Jeg må lade den død kat ligge i vejsiden, skriver Villy Jørgensen i kirkebladet, hvor han dog gør opmærksom på, at den konstituerede sognepræst er underrettet om sagen med katten, så han i stedet kan begrave den ...lasse.damsgaard@nordjyske.dk