EMNER

Afskaf den urimelige partistøtte

I et læserbrev fra Niels Jørn Schack Krog efterlyses et oprør fra LO-medlemmerne mod fagforeningstyranniet.

Han har fuldstændig ret. Det er ufatteligt, at voksne mennesker ikke tør tilkendegive, at de ikke vil finde sig i at skulle betale til et parti, de ikke sympatiserer med. For snart mange år siden afsatte Hardy Hansen fra SID 140 millioner - ja I læser rigtigt - med det formål at vælte Schlüter-regeringen. Ikke én eneste gøede af, at deres penge blev brugt til et formål, som ikke alle var enige i. Ved det nyligt afholdte valg erklærede den nuværende formand, Poul Erik Skov Christensen, at han havde afsat 100 millioner til kampen mod Anders Foghs regering. Igen mishagsytringer fra medlemmerne. Der er en pengekasse så enorm, som man skalter og valter med uden hensyn til, hvis penge det i grunden er, og uden spørgsmål om der blev brugt 80 millioner eller 120, og hvordan de blev anvendt. I før omtalte læserbrev spørges der om, hvor fagforeningerne er henne, når medlemmerne mister arbejdspladser. Et godt spørgsmål. De kommer frem på tv med bedemandsmine og beklager det skete. De har længe vidst, hvad der var i gære, men hvad har de gjort? Intet. Tænk, hvad de hundredvis af millioner kunne have været anvendt til og brugt til gavn for medlemmerne. Frejdigt erklærer de, at diverse lukninger er regeringens skyld, og når de selv optræder som arbejdsgivere, må de gang på gang betale erstatninger for ulovlige fyringer. Tænk, at være medlem af en forening, hvor man ikke tør lufte sin utilfredshed mod pengespild og diktatur. Lad os håbe, at det flertal, der nu er til stede i folketinget mod eksklusivaftaler, hurtigst muligt bliver effektueret, så vi også på dette område får demokratiet indført.