EMNER

Afskaf ikke starthjælp

Veteranpolitik har aldrig været så meget omtalt, som det bliver i øjeblikket. Det er jo ikke til at forstå at de først bliver anerkendt nu, når forsvaret bidrager med aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik.

De bidrager til at forebygge konflikter og krig samt til at fremme demokrati, frihed og respekten for de basale menneskerettigheder. Selvom veteranerne får en hel del støtte når de vender hjem, mener jeg at regeringen sagtens kan give mere. Tænker man på den hårde indsats forsvaret gør, er det ikke forståeligt, at de først nu har fået den anerkendelse, de fortjener. I de seneste 20 år har Danmark og forsvaret øget antallet af udsendte soldater, men konfliktmiljøet og truslerne er samtidig blevet hårdere, hvilket har medført flere sårede og omkomne soldater. Regerings holdning er, at det danske samfund skal give veteranerne en værdig modtagelse efter deres indsats som udsendte af danmark, derfor vil S og SF afskaffe starthjælpen, så veteranerne ikke risikerer at få starthjælp når de vender hjem. De skal jo have kontanthjælp, og ikke starthjælp. Det eneste problem er, hvis de afskaffer starthjælpen fuldstændig, hvordan skal indvandrere så få hjælp til at komme ud i samfundet? Starthjælp er et mindre beløb, der gives til udlændinge, der ikke kommer fra Norden og EU, og som har færdiggjort deres introduktionsprogram, samt til andre personer (også danskere), der ikke har opholdt sig i Danmark i længere tid, og som desuden opfylder en række betingelser. Starthjælpen er klart blevet bevist som noget, der virker, og har hjulpet mange indvandrere ud i arbejde. Derfor kan jeg ikke se hvad det positive af afskaffelse skulle være. Det er jo ikke kun veteranerne, men også udlændinge det vil påvirke. For hvis en udlænding får kontanthjælp, og ikke starthjælp, hvorfor så overhovedet søge arbejde. Starthjælpen hjælper også til at integrere indvandrere, og hjælper dem til at lære dansk. Derfor synes jeg, at det ville være fuldstændig fjollet at afskaffe starthjælp.