Lokalpolitik

Afskaf overflødige politikere

Det er det sædvanlige med Mogens Lykketoft. Hvis han ikke kan få sin vilje, bliver han fornærmet og går efter manden og ikke bolden.

Hvad ligner det at betegne Lars Løkke Rasmussen som en dårlig politisk håndværker og kalde hans udspil for makværk? Denne Lykketoft-metode med at give andre karakterer og forsøge at begå karaktermord på modstandere har vi set før. Han skulle skamme sig og i stedet bruge kræfterne på at forklare, hvorfor vi i Danmark, hvor der er halv så mange indbyggere som i London, skal have tre skatteudskrivende niveauer? Den med, at de folkevalgte står til ansvar for deres pengeforbrug, holder ikke en meter. Et niveau med folkevalgte amtspolitikere har ikke forhindret, at vi trods et af verdens højeste skattetryk har et alt for dårligt sygehusvæsen, hvor der nedlægges afdelinger i Skagen, Frederikshavn, Dronninglund og andre steder. Samtidig bevilger amtsrådet (v. Orla Hav) 20 mio. kroner til et musikhus i Aalborg (som nogle få, sammenspiste rigtigt kan gå og hygge sig med). I Hirtshals har en radikal amtskulturudvalgsformand uddelt 200.000 kroner i kulturpris til borgmesteren, som selv er medlem af amtsrådet. En amtskontorchef blev sendt til København med gaver til kronprinseparret. Jeg har engang læst, at man på amtsgården har den bedste og billigste kantine i Nordjylland. Amterne har naturligvis dannet en amtsrådsforening med eget hus (AmternesHus, hvorfor hedder det forresten ikke "gård"? Det hedder da "amtsgård"). De holder møder og årsmøder, hvor der rigtigt råhygges og hvor der sikker udbetales mødediæter, rejsediæter og lign. Amtet har en amtskommunaldirektør, en socialdirektør og en kulturdirektør - det har alle primærkommuner også. Under disse direktører sidder der formentlig kontorchefer, vicekontorchefer, fuldmægtige m.m., som alle flytter rundt med vigtige papirer. Jeg læste for nylig, at nogle medarbejdere ved amtet frygtede for deres job, idet en stor del af deres tid gik med at servicere amtsrådsmedlemmerne. Det siger vel alt. Hvis man begyndte at dyrke amtets budgetter nærmere, kunne der sikkert findes mange andre mærkelige ting, der blev brugt skattekroner til (mine og andres skattekroner). Mon amterne også har venskabsbyer i udlandet (som Aalborg kommune jo har en del af). Hvis de har, må det kunne give til et par rejser årligt. Min pointe er: Uanset hvor jeg stemmer til et kommende amtsrådsvalg, så vil alt overflødigt flæsk og tingeltangel fortsætte - derfor er den eneste løsning selvfølgelig: Afskaf disse aldeles fordyrende og overflødige amter og amtsrådspolitikere.