Afskaf papirvældet

Alle vil afbureaukratisere – også den nuværende regering.

Men det bliver desværre ved snakken. For eksempel har Foreningen af Statsautoriserede Revisorer netop lavet en undersøgelse, der viser, at nye regler for beskatning og indberetning af personalegoder har givet virksomhederne langt flere administrative byrder. For eksempel betyder de nye regler, at virksomhederne skal tage stilling til, om kantinen serverer dyr mad som sushi eller mere almindelige ting som spaghetti og kødsovs, når de skal finde ud af, hvordan de skal indberette medarbejdernes frokostordning. Det er jo latterligt. Vi skal afskaffe papirvældet, så virksomhederne kan bruge deres energi på at skabe vækst, arbejdspladser og overskud i stedet for at sidde og udfylde skemaer og flytte papirbunker.