Afskaf skattefordele for tænketank

FRADRAGSRET:Den liberale tænketank Cepos er registreret hos SKAT som en almennyttig forening på linie med Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Bidragsydere til Cepos kan med de nuværende regler trække deres bidrag fra i skat. Dermed er alle danske skatteydere med til at betale for Cepos’ arbejde. Cepos er langt fra en almennyttig eller almenvelgørende forening. Det er en højreorienteret, politisk forening, der arbejder aktivt for øget ulighed i samfundet, skattelettelser til de rigeste og velfærdsforringelser. Fradragsretten blev tildelt Cepos af den daværende skatteminister og nuværende gruppeformand i Venstre, Kristian Jensen. Det, der imidlertid slår hovedet på sømmet, er, at det nu er afsløret, at Cepos’ kritiske rapport om vindkraft var finansieret af den amerikanske olie- og kulindustri. En rapport, som i høj grad skadede den danske vindmølleindustri og dermed dansk eksport, på et meget misvisende grundlag. Det kan ikke være rigtigt, at alle danskere skal være med til at betale for den slags makværk. Socialdemokraterne mener, at Cepos bør fjernes fra listen af organisationer, der er godkendt til at modtage pengegaver med skattefradrag.