Afskaf skatten på de laveste indtægter

LOV:Let skatten på de laveste indtægter, skriver Karina Andersen (4.8.). Jeg har et andet og bedre forslag, helt at afskaffe skat af de laveste indtægter. Hvorfor ikke begynde med at vedtage en lov om, at alle indtægter under 50.000 kr. er fritaget for skat for derefter at forhøje den skattefrie bundgrænse med 20.000 kr. hvert år. Det kan jo slet ikke betale sig at opkræve skat af de laveste indtægter. I stedet for personlig skat bør man indføre skat af jordens handelsværdi, for den skaber vi alle i fællesskab.