EMNER

Afsked efter 36 års skolegang

Som ældste lærer på Sortebakkeskolen stopper 62-årige Rita Andersen.

Git­te Ru­bæk og Met­te Kræ­mer skal som team over­ta­ge Rita An­der­sens ar­bej­de som sko­le­bib­lio­te­kar ved si­den af de­res læ­rer­ger­ning på Sor­te­bak­ke­sko­len. Foto: Gre­te Dahl

Git­te Ru­bæk og Met­te Kræ­mer skal som team over­ta­ge Rita An­der­sens ar­bej­de som sko­le­bib­lio­te­kar ved si­den af de­res læ­rer­ger­ning på Sor­te­bak­ke­sko­len. Foto: Gre­te Dahl

Sortebakkeskolen i Nørager holder fredag eftermiddag en stor afskedsreception for Rita Andersen, skolebibliotekar og tidligere mangeårig klasselærer. Dermed forsvinder den sidste repræsentant for den gamle lærerstab på skolen. - Ja med mine tidligere kollegaers fratræden er jeg nu med mine 62 år den ældste lærer på skolen samt den med længst anciennitet. Dog er der fortsat en lærer, der blev ansat blot et år efter mig, fortæller Rita Andersen.