Lokalpolitik

Afsked godkendt af byrådet

Kommunaldirektør John Harlev Jensen fratræder formelt til september

AALESTRUP:- Nu skal vi have set på organisationen og på, hvordan de gør i andre kommuner, siger borgmester Rigmor Sandborg (UP) efter byrådet torsdag aften afsluttede afskedigelsessagen mod kommunaldirektør John Harlev Jensen. Der er tale om en såkaldt diskretionær afsked, som blev varslet for en måned siden. Kommunaldirektøren fratræder formelt til september efter tjenestemandslovens bestemmelser om opsigelse og han bevarer sin forholdsmæssige pensionsret på løntrin 51. I stillingen som kommunaldirektør fungerer skoleleder Mogens Kristensen, Hvilsom. Afskedigelsen af John Harlev Jensen følger efter afskedigelsen af forvaltningschef Kjeld Bentsen. Byrådet vedtog at bede et konsulentfirma undersøge administrationen, men fralagde sig opgaven, da der viste sig tjenesteforhold som netop kunne føre til ansættelsesretlige skridt. Konsulenternes rapport er aldrig offentliggjort og heller ikke sendt til hverken kommune eller Kommunernes Landsforening, som Aalestrup bad tage over, da konsulentfirmaet gav op. John Harlev Jensen blev ansat som kommunaldirektør i Aalestrup for 13 år siden, oplyser borgmester Rigmor Sandborg. Han afløste kommunens mangeårige kommunaldirektør, Svend T. Sørensen. John Harlev Jensen blev ansat under den daværende socialdemokratiske borgmester Richardt Gundersen, som selv havde ønsket en anden af kandidaterne til stillingen. Venstre var i opposition og ønskede en yngre og handlekraftig kommunaldirektør. Svend T. Sørensen rejste i protest efter 24 år, da byrådet planlagde kampagnen Aalestrup - vi går ind for livet. Senere forlod formanden for Erhvervsrådet, direktør Knud Væde, sin post og blev fulgt af den socialdemokratiske formand for teknisk udvalg. Gennem de forløbne ti år er der gentagne gange dukket problemer op i den administrative ledelse af Aalestrup Kommune. Kommunens mangeårige socialchef blev således afskediget efter klager fra personalet. Hans efterfølger som forvaltningschef led samme skæbne efter en strid med kommunaldirektøren og skolederne. To kæftigelseskonsulenterer blevet afskediget og en anden bedt om at forlade sin stilling, mens et social projekt for ledige kvinder på bistand blev lukket i centrum af Aalestrup. Projektet måtte vige for byfornyelsen af cykelfabrikken Jydens gamle administrationsbygning.