EMNER

Afsked med Hals-Egense Færgefart

Overfartsleder Michael Vestergaard med den sidste kommunale formand for Hals-Egense færgefart, Eli Bloch. Foto: Bent Bundgaard

Overfartsleder Michael Vestergaard med den sidste kommunale formand for Hals-Egense færgefart, Eli Bloch. Foto: Bent Bundgaard

EGENSE:Bestyrelsen og besætningen på Hals-Egense Færgefart har taget afsked med de to kommuner, Mou og Hals, som 25. marts 1961 holdt indvielse for færgefarten. Foruden Hals-Egense færgens medarbejdere deltog færgefartens bestyrelse, der består af to repræsentanter fra Hals Kommune, Svenne Weinneich og Jørn Martinsen, fra Sejlflod Kommune Bent Bundgaard og formanden Eli Bloch samt amtets repræsentant Lea Schnoor. Som repræsentant for medarbejderne mødte Frank H. Carlsen, og desuden deltog sekretær for bestyrelsen Anders Pinstrup, Hals Kommune. Alle deltog i afskedsceremonien hos overfartsleder Michael Vestergaard. Færgeriet bliver en af mange værdier, som tilføres Aalborg Kommune ved sammenlægningen med Hals, Sejlflod og Nibe kommuner. Totalt set gav indsejlingen sidste år en nettofortjeneste på 6.428.101 kroner, hvilket i forhold til det budgetterede på 5.400.000 kroner gav et nettooverskud på 1.028.101 kroner mere end det budgetterede.