Frederikshavn

Afsked med to flittige kvinder i dommerkontoret

FJERRITSLEV:Dommerkontoret i Fjerritslev tog i går afsked med to af sine medarbejdere gennem mange år. Den ene går af lyst, kontorfuldmægtig Annalise Christensen, der er fyldt 62 og kan gå på pension og efterløn. Hun blev ansat som kontorassistent i 1970, blev overassistent i 1984 og kontorfuldmægtig i 1988. I de sidste 25 år har hun været beskæftiget i skifteretten. - Det har været et spændende job, hvor jeg gennem årene er kommet i tæt kontakt med mange mennesker i forbindelse med behandlingen af dødsboer og konkurser. - Skifteretten har de seneste år behandlet omkring 400 sager om året. Mange mennesker, der møder i skifteretten, er præget af situationen, og for at komme i kontakt med dem og få samtalen i gang om de oftest alvorlige ting, er det tit lettere, hvis man indleder en snak om vejret, siger Annalise Christensen At hun har valgt at tage sin afsked nu hænger til dels sammen med de de forestående strukturændringer indenfor retskredsene, hvor hun forudser kaoslignende tilstande de næste par år. - Og da min mand har afhændet landbruget og vi omtrent har indrettet vores bolig, som vi ønsker det, vil jeg gerne have tid til at nyde livet sammen med ham og børn og børnebørn, siger hun. For kontorfuldmægtig Erna Nielsens vedkommende er det mere af tvang, hun stopper. Hun har nemlig nået den alder, hvor man skal forlade statens tjeneste. - Ellers ville jeg gerne have fortsat, siger Erna Nielsen, der efter 40 år i statens tjeneste modtog dronningens fortjenstmedalje for et par år siden. De første 13 år i statens tjeneste var på Fjerritslev Postkontor. I 1964 gik hun rettens vej og blev ansat på dommerkontoret på deltid. De første mange år var hun beskæftiget i forskellige afdelinger, men har de seneste år været i tinglysningsafdelingen, hvor hun ved i overgang en til edb har ydet en stor indsats i forbindelse med behandlingen af de omkring 20.000 tinglysninger, der ekspederes årligt. nca