Afsked på 1. klasse

Gennem den seneste tid har der været en del artikler og læserbreve om plejehjem.

Jeg blev meget trist til mode, da jeg læste artiklen i Indsigt (9.10.), hvor Grethe Rolle fortalte om den oplevelse, hun havde i forbindelse med hendes forældres ophold på plejehjem. Jeg føler derfor trang til at fortælle om den positive oplevelse, som vi i vores familie har haft i forbindelse med min svigermors ophold på plejehjem. Til forskel for Grethe Rolle vil jeg gerne fortælle, hvor min svigermor fik ophold, nemlig på Klejtrup Friplejehjem. Min svigermor har boet det meste af sit lange liv i Mariagerfjord Kommune, men selvom Klejtrup er beliggende i en anden kommune, sågar anden region, visiterer Mariagerfjord Kommune til Klejtrup Friplejehjem, og det var her vi først fik tilbudt plads. Vi har fra dag 1 følt den meget positive, varme og kærlige ånd, der hersker på dette plejehjem. Som personalet siger: "Vi brænder for det her". Straks vi kom indenfor, blev vi mødt med venlighed og smil og ikke mindst af den dejlige duft af mad eller bagværk, hvilket jeg mener, er en vigtig del af det, at bo på et plejehjem. De første par måneder tog svigermor fire et halvt kg på, svarende til 10 pct. af hendes vægt. Det fortæller i hvert fald mig, at duften af mad samtidig med, at personalet spiser sammen med beboerne og den samme mad, giver appetit, hvilket jo er særdeles vigtigt. Plejehjemmet er ledet af en meget kompetent sygeplejerske. Yderligere er en sygeplejerske ansat tillige med mange andre dygtige og omsorgsfulde medarbejdere. Der er også tilknyttet en fast læge, der kommer på besøg på plejehjemmet 1 gang om ugen samt efter behov. I det godt halve år min svigermor fik lov at bo på plejehjemmet deltog hun i udflugter, fællessang, fastelavnsfest, forårsfest o.s.v., ligesom der ind imellem blev serveret vin maden og Baileys til kaffen, hvilket min svigermor satte stor pris på. Den oplevelse, vi har haft med min svigermor på plejehjem bestyrker mig i min opfattelse af, at længst mulig i eget hjem ikke altid er det rigtige. Når et menneske ikke længere kan færdes ude, af den ene eller anden grund, fører det til ensomhed, men jeg er godt klar over, at det er et spørgsmål om økonomi. På spørgsmål, om det er dyrere at være på et friplejehjem, blev svaret, at prisen er den samme, som på et kommunalt plejehjem. Når jeg tænker på den afslappede atmosfære, der hersker på Klejtrup Friplejehjem, sammenlignet med det stress og jag, man hører, hersker på mange kommunale plejehjem, må man spørge sig selv om hvorfor? Bliver ressourcerne her brugt forkert? Er der for meget bureaukrati? Da livets slutning nærmede sig, fik vi at vide, at også denne situation kunne de sagtens håndtere. Vi havde fuld tillid til, at det kunne de, så spørgsmål om hospice var end ikke i vore tanker. Vi kunne i hvert fald ikke ønske os en bedre pleje og omsorg, også i denne sidste fase. Når familien ikke selv var der, primært om natten, blev der sat ekstra personale ind. Der blev tændt lys og sunget for hende. Den kærlige omsorg og varme omfattede også os som familie. Vi er altid blevet budt på kaffe og kage, og var også velkommen til at spise med. Personalet havde også altid tid til en lille snak. Min svigermor blev sunget ud fra plejehjemmet ved en meget smuk højtidelighed, og med deltagelse af mange beboere og personale. Ved bisættelsen deltog fem medarbejdere samt en beboer. Vi har kun ros tilovers.