Afskedigelser af præster er sjældne]

KØBENHAVN:Afskedigelser af præster i den danske folkekirke er sjældne. De få gange det sker, skyldes det som regel, at præst og menighed bliver uenige. Præster er tjenestemænd og afskediges af Kirkeministeriet efter indstilling fra biskopperne. Her omtales nogle af de senere års afskedigelsessager. * 1964. Harald Søbye, Blovstrød Kirke. Han havde kaldt sin biskop for ”ussel” og nægtede at bede for kongehuset. Desuden blev han kritiseret for at have talt de sydafrikanske sortes sag fra prædikestolen og deltaget i protestmarcher mod Vietnamkrigen. * 1979. Paul Leif Paulsen, Venø Kirke. Præsten og menighedsrådet var uenige om bl.a. præstens løn. I 1989 bestemte Østre Landsret, at fyringen var uberettiget, og Paul Leif Paulsen fik syv et halvt års løn med renter og 100.000 kroner i kompensation fra Kirkeministeriet. Han fungerede siden som præst på Færøerne. * 1988. Inge-Lise Wagner, sognepræst i Hansted, Ræhr, Vigsø og Klitmøller Sogne. Kirkeministeriet fastslog, at Inge-Lise Wagner havde den største del af skylden for det dårlige forhold til menighedsrådet. Hun ville for eksempel ikke deltage i menighedsrådsmøderne. Efter fyringen levede Inge-Lise Wagner uden fast arbejde, indtil hun i 1998 fik en længere ansættelse i Hornsherred. *1989 Pastor Hakon Svane fra Årup og Rørup sogne på Fyn afskediges efter mange års stridigheder med menighedsrådet. Den højreorienterede præst ville blandt andet ikke vie fraskilte. * 1991 Sognepræsten i Hunseby ved Maribo Else Britta Rahbek afskediges efter flere års uoverensstemmelser med Menighedsrådet. * 1994. Brita Kønig, Svallerup Sogn på Vestsjælland, fyres på baggrund af en række sager. Blandt andet opfyldte hun ikke sin bopælspligt i præstegården. Selv mente præsten, at fyringen var ubegrundet og skyldtes uoverensstemmelser med den lokale provst og pastor. * 1996. Bent Feldbæk Nielsen, Snedsted i Thy, fyres på grund af sin omstridte dåbspraksis og forkyndelse omkring dåben. Som den første præst kommer han for den såkaldte præsteret, der foregår i det almindelige domstolssystem og består af en juridisk dommer og to teologisk sagkyndige. /ritzau/ ]