Afskedigelsessagen

- I Vesthimmerlands Kommune tager vi det meget alvorligt, hvis en hvilken som helst medarbejder føler sig udsat for sexchikane. Derfor vil det være standardprocedure at bringe KL's personalejurister ind i en sådan sag. Det er så disse personalejuristers opgave at vurdere sagen.

- Jeg vil godt gentage, at Kaare Maul ikke blev afskediget på grund af sexchikane. I givet fald havde det været en disciplinær sag. - Kaare Maul er blevet afskediget diskretionært. Dette betyder, at der er andre årsager, der bevirker, at Vesthimmerlands Kommune afskediger ham. Disse årsager kan jeg ikke uddybe, da jeg aldrig vil udtale mig i personalesager.

Forsiden