Retspleje

Afslag på jagthytte i Hulsig

Et ægtepar får ikke lov til at opføre en jagthytte på deres 25 tønder land store naturgrund i Hulsig ved Skagen.

Vestre Landsret har netop stadfæstet en dom fra Retten i Hjørring, hvorefter Naturklagenævnet frifindes. Naturklagenævnet har tidligere nægtet at give dispensation, så parret kunne genopføre en jagthytte på grunden. Ægteparret købte den store fredede naturgrund i 1976 og brugte den som jagtrevir. Parret boede på Grønland og drev en entreprenørforretning, men tilbragte ferierne på ejendommen i Hulsig. Der var en ældre jagthytte på grunden. I 1997 blev den gamle jagthytte revet ned. Den var lavloftet og utidssvarende, og parret ønskede at opføre en ny hytte på samme placering. I 1998 fik parret fredningsmyndighedernes tilladelse til at opføre en hytte i nøjagtig de gamle mål, men af forskellige årsager udnyttede parret ikke tilladelsen. I 2003 blev der indført nye strandbeskyttelseslinje, og en ny jagthytte ville ligge indenfor denne strandbeskyttelseslinje. Først i 2008 - altså 11 år efter nedrivningen af den gamle hytte, søgte parret om tilladelse til at genopføre en jagthytte på den oprindelige placering. Den ansøgning blev afvist af både kommune og fredningsmyndigheder. Alle myndigheder mente, at der ikke var tale om en genopførelse hele 11 år efter nedrivningen, og at der ikke var grundlag for at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen og fredningsbestemmelserne. Parret Olesen mente, at der var undskyldende elementer nok til at der kunne være tale om en dispensation, men nu har Vestre Landsret altså slået en streg i sandet. Landsretten gør gældende at der ikke kan være tale om en genopførelse, da der ikke har været en hytte på stedet i en længere årrække, og retten siger videre, at Naturklagenævnet har foretaget den fornødne afvejning af de hensyn, der skal tages til for at nævnet kan foretage en individuel og konkret vurdering. Så med dommen slukkes ethvert håb om at få opført en jagthytte på grunden, og ægteparret Olesen skal i stedet betale sagens omkostninger for Naturklagenævnet med sammenlagt 110.000 kroner.