Afslag til multihus

ASTRUP:"Spændende" - men kan "ikke imødekommes". Sådan lyder den nedslående besked til initiativgruppen bag Astrup Multihus, som mener navnet så bogstaveligt, at man vil bygge og tilbyde to hårdt savnede klasselokaler til Astrup Skole. De lokaler fragår herefter i den kommunale finansiering på tre millioner kroner, hvormed kommunekassens direkte bidrag til multihuset halveres til cirka halvanden million kroner. Klasselokalerne skal uden for skoletid benyttes til mødebrug og lignende. Multihuset vil desuden mere eller mindre overflødiggøre Astrup Skoles slidte gymnastiksal. Den foreslår gruppen som led projektbeskrivelsen ombygget for godt 3,8 millioner kroner - til moderne mediatek. Også kaldet pædagogisk servicecenter. - Multihuset forudsætter, at der bygges et par klasselokaler til skolen, og den proces vil vi ikke gå ind og forcere nu, fordi vi ikke er afklarede med hensyn til fremtidig oplacering af specialklasser i kommunen, siger børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak (S) om afslaget. Astrup Skole har flere specialklasser, men udvalget overvejer at samle dem ved det tidligere asylcenter i Arden, hvor også heldagsskolen er på vej ind.