Voksenundervisning

Afslutning i Aftenhøjskolen

} FOREDRAG: Torsdag 24. februar kommer sognepræst Ib Wulff Jørgensen på besøg i Tversted Aftenhøjskole. De seneste sæsoner har han holdt det afsluttende foredrag og således altså også i år. Titlen på foredraget er: Det foranderlige set på baggrund af det konstante, hvis noget sådant findes.Efter foredraget og kaffebord er der generalforsamling, hvor man skal vælge den bestyrelse, der skal sammensætte programmet for den næste sæson.Der er ledige poster i bestyrelsen, der skal besættes.Bestyrelsen håber på fint fremmøde. Vejpenge } FRIGIVELSE: Ialt 2.773.745,48 kr skal der i 2005 kostes på vejene i Hirtshals Kommune. Det er i hvert fald det samlede beløb som teknik- og miljøudvalget forleden besluttede at bede økonomiudvalg og byråd frigive. For nogle opgavers vedkommende er det meget runde tal, der givetvis finjusteres hen ad vejen, ligesom der sikkert kan dukke andre opgaver op. Beløbet, der nu søges firgivet, dækker over opgaver til vejbelysning for 432.662,72 kr., trafiksikkerhedsskabende og anden byudvikling 400.000 kr, asfaltvedligeholdelse for 1.141.082,76 kr., fortovsrenovering 200.000 kr., Kærholm pladsrenovering 300.000 kr., samt Åbovej i Tversted 300.000 kr.