EMNER

Afslutning i PGU Senior

PANDRUP:PGU Senior holdt onsdag aften juleafslutning på Pandrup Skole, hvor medlemmerne blandt andet blev vist rundt af viceskoleinspektør Per Bjørn Nielsen. Han fortalte om skolen og dens historie. Mange af deltagerne havde ikke været på skolen, siden de havde børn, der gik der, og der blev stillet mange spørgsmål til rundviseren. Aftenens højdepunkt var luciaoptoget med 25 piger fra 7. klasse. Der blev også holdt amerikansk lotteri, og der var sanglege lige fra "Bro, Bro Brille" til "Nu er det jul igen", så der var livlig aktivitet blandt de friske seniorer. - Når vi havde en god aften, skyldes det , at vi har en god og aktiv flok, der møder op, og at der er mange frivillige, der vil give et nap med, siger Karen Kjædegaard, PGU Senior.