Skagen

Afslutning på læserbrev

SKAGEN:I Henning Sehesteds læserbrev i torsdagsavisen var vi på grund af reglen om, at læserbreve kun må fylde 100 avislinier, nødt til at fjerne nogle linier, som vi for at være flinke gengav ved siden af det for lange læserbrev, men nu i artikelform med angivelse af, at det kom fra Henning Sehest ed. Det er Henning Sehested imidlertid ikke tilfreds med, så derfor gengiver vi her afslutningen på læserbrevet om kulturhus på Kappelborgskolen. "De øvrige forslag i oplægget til Kulturhus i Kappelborgskolen er fine hvad angår anvendelse af bygninger og arealer. Som det fremgår af ovennævnte forslag, er ønskerne med hensyn til aktiviteter og indretning omfattende, men det er vigtigt, at man har for øje, at dette projekt, når det realiseres, appellerer til alle aldersgrupper og så bredt, hvad angår aktiviteter, at borgerne i Skagen Kommune føler en udvikling i stedet for alle de negative afviklinger, der har fundet sted de senere år. Måske burde huset kaldes "Aktivitetshuset" frem for "Kulturhuset" eller måske blot "Kappelborghuset". At dette initiativ vil være til gavn også for turismen kan der ikke herske tvivl om, specielt vil det være et stort aktiv i ydersæsonerne. Henning Sehested" NORDJYSKE skal beklage det forgæves forsøg på at være behjælpelig med at få hele læserbrevet med.