Brovst

Afsluttende bemærkning

Tak til sektorformanden for FOA for et indlæg, hvor jeg bliver sat på plads (Nordjyske, 16. september, red.). Det har jeg sikkert fortjent - også selvom jeg ikke helt er klar over hvorfor.

Det vil ikke føre til noget med ordkrig om synspunkter, jeg ikke har haft. Bl.a. har jeg ikke kaldt dine medlemmer »tilfældige«, eller villet fornærme dem. Måske snarere tværtimod. Faglig stolthed, som du forfægter, er godt at have og dyb respekt for det. Men hvis jeg, og andre, skulle holde mund hvis man udtaler sig om noget man ikke har forstand på, så går den demokratiske kommunikation vist hurtigt i stå. Det er vel heller ikke meningen? Du må gerne få det sidste ord i denne sag, men gør det så ved, at jeg kommer op fra mit uvidende niveau til et mere vidende, bl.a. med sammenligning mellem en sygehjælper (sundhedsassistent) og en sygeplejerskes uddannelser, så jeg kan forstå hvorfor de - som du antyder - næsten er på samme niveau. Er der så overhovedet behov for sygeplejersker? (Selvfølgelig er der det) Eller sygehjælpere? (Selvfølgelig er der også det). Men vær lidt pædagogisk og forklar mig, og måske andre, om det blot er et fagforeningsmæssigt spørgsmål, eller om der er reelle forskelle der gør, at man blot kan erstatte den ene kategori med den anden. Respekt for at man har gjort noget i Brovst, men det er ikke nogen dokumentation for, at det er generelt en rigtig måde at gøre tingene på, måske blot en anden. Men for at gøre det kort: Et urbant indlæg fra sektorformanden, der nøgternt forklarer min forundring imødeses med tak - du må også gerne skrive til mig privat, hvis du hellere vil det. Jeg har ikke behov for en længere debat.