Pandrup

Afsluttende replik til John Buhl

borgmester, Pandrup Kommune. } AKTINDSIGT: Man skal aldrig indgå i polemik med en notorisk kværulant. Det har John Buhls udfald mod mit svar til ham belært mig om endnu engang. Her antaster han mit menneskesyn og insinuerer, at jeg skulle være ligeglad med en borgers sygdom og svagelighed. - Må jeg være fri! Den sag, jeg omtaler som lille og banal, er den kritik, John Buhl har rettet mod mig vedrørende postomdelingen på rådhuset.Her har han selv afsendt en mail - ganske vist stilet til mig, men påført socialchefens mailadresse. Forståeligt nok har socialchefen så opfattet det sådan, at jeg har sendt mailen videre til ham, så han kunne tage sig af den. Derfor nåede den ikke i første omgang frem til mig. Jeg har ikke med et eneste ord betegnet en borgers sygdomssituation som hverken betydningsløs eller banal. Jeg vil da gerne ønske John Buhl til lykke med det menneskesyn , han puster sig op med - og så i øvrigt have mig frabedt, at han pådutter mig en kynisme, som ligger mig fjernt.