- Afspærring var ikke tilstrækkelig

Beklageligt at store kloakhuller på Kærnestien blev efterladt uden overdækning, siger tilsynsførende - der dog ikke finder kritikken af de små, åbne vejbrønde berettiget

Gistrup 25. september 2002 08:00

GISTRUP: - Jeg kunne godt se om morgenen, at der ikke var tilstrækkeligt afspærret i lige nøjagtigt dét område, siger tilsynsførende Leif Birkbak med henvisning til, at Kærnestien i Gistrup er et område, hvor der færdes mange folk. I forbindelse med at kommunen i de seneste dage har arbejdet med at lægge nyt slidlag af asfalt på Kærnestien, har man benyttet lejligheden til at udskifte de gamle kloakdæksler med nye. Selve slidlaget udlægges af Skanska, der har givet opgaven med at udskifte kloakdækslerne videre til entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark. Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE har seks store kloakhuller - de såkaldte gennemløbsbrønde - i sidste uge stået helt åbne, blot med et par orange kegler som advarsel. Beboerne i området frygtede at børn eller andre skulle falde i kloakkerne. Leif Birkbak fra Mortensen & Nymark kan fortælle, at kloakkerne stod uden overdækning fra fyraften om onsdagen og til torsdag morgen, hvor Leif Birkbak blev opmærksom på forholdet. - Jeg indskærpede over for personalet, at hullerne skal være overdækkede, når området forlades, siger Leif Birkbak. Han kalder hændelsen beklagelig og forsikrer, at de store kloakhuller fremover altid vil være overdækkede, når arbejderne forlader området efter fyraften. Bo Laden fra kommunens kloakforsyning oplyser, at man her ikke har kendt til den farlige situation på Kærnestien, idet hverken kloakforsyningen eller kommunens vagt for driftsforstyrrelser har modtaget nogen form for alarm. - Vi har ikke været vidende om, hvad der er sket, fastslår Bo Laden. Også de mange små kloakker med rist - kaldet vejbrønde eller rendestensbrønde - har stået uden dæksel på Kærnestien, hvilket også er blevet kritiseret af borgere i Gistrup. Men denne kritik finder tilsynsførende Leif Birkbak skudt helt forbi. Han fortæller, at det er normal fremgangsmåde, at man stiller en afspærring i form af en orange kegle ovenpå hver rendestensbrønd, når området forlades til fyraften. Og det er ikke uforsvarligt, mener Leif Birkbak. - Det er den måde, man gør det på normalt, og det vil der ikke blive ændret på, siger Leif Birkbak, der i øvrigt henviser til, at hullet til rendestensbrøndene blot er 30 centimeter i diameter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...