EMNER

Afstemning delte by og land

{ SÆBY: I den gamle Sæby Kommune var der stor splittelse om kommunens fremtidige tilhørsforhold. Såvel politikerne i Sæby Byråd som befolkning var splittet. I Sæby Byråd gik 11 ind for en sammenlægning mod nord, med Frederikshavn og Skagen, mens 10 ønskede fortsat selvstændighed. Afgørelsen blev truffet ved en folkeafstemning 2. november 2004. Her stemte 6244 borgere for en sammenlægning med andre kommuner, mens 2627 stemte for fortsat selvstændighed. 57,7 procent stemte for at gå sammen med Frederikshavn og Skagen, mens 40,6 procent stemte for en sammenlægning med Dronninglund og Brønderslev. Afstemningen delte by og land. I Sæby by var der stort flertal for nordløsningen, mens der på de 10 afstemningssteder i oplandet var klart flertal for sydløsningen.