Lokalpolitik

Afstemning igen afvist i byrådssal

Flertal på otte fastholdt aftalt alliance med Støvring og Skørping

NØRAGER:Et forslag fra Jens Ove Hansen om at afvikle en vejledende folkeafstemning blandt borgerne om kommunens fremtidige tilhørsforhold blev afvist af et flertal på kommunalbestyrelsdesmødet. Borgmester Poul Larsen (K) indledte med at påpege, at for ham var der ikke opstået en ny situation siden sidste møde som argument for en afstemning. - Det er nemlig modsat Jens Ove Hansens ikke min opfattelse, at der ikke længere eksisterer tre valgmuligheder ved en eventuel afstemning. Skulle det være tilfældet, er det åbenbart sket her i sidste øjeblik, erklærede borgmesteren. Det var et synspunkt, som flere andre i byrådssalen gav ham ret i. Jens Ove Hansen mente derimod, at efter at fjordkommunen nu er en realitet, så ønsker de fire kommune ikke flere deltagere. - For mig er det primære dog, at vi som politikere hører borgerne og imødekomer deres ønsker om en afstemning. Derfor er to eller tre afstemningsmuligheder ikke et kardinalpunkt. Jeg havde gerne set en afstemning i begyndelsen af december, men hellere sent end aldrig, pointerede han. Flere politikere udtrygte frygt for en opsplitning af kommunen ved en afstemning til skade for skolestruktur og foreningsliv. Orla Kastrup (V) opfattede en del af debatten som en skræmmekampagne. - Min holdning er derfor stadig den samme, nemlig at afprøve flertallets argumenter for en nordløsning hos befolkningen med en afstemning. Har borgerne et andet standpunkt, så har flertallets egen dømmekraft åbenbart ikke været så god, påpegede Orla Kastrup. Viceborgmester Gitte Rubæk (L) afrundede debatten med at erklære, at hun ikke havde hørt nye argumenter i sagen. - Så lad os derfor nu få taget den afstemning i salen, tilføjede hun. Her viste der sig det samme mindretal som på sidste kommunalbestyrelsesmøde i november på fem personer for en vejledende afstemning, nemlig Jens Ove Hansen, Orla Kastrup, Marinus Abildtrup, Børge Kjær Rasmussen og Holger pedersen. De resterende otte i byrådssalen stemte imod.