Lokalpolitik

Afstemning om Skagen Kulturhus' placering

1500 underskrifter mod byggeri af nyt kulturhus i Skagen afleveret til sammenlægningsudvalget

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De man­ge un­der­skrif­ter blev af­le­ve­ret til Erik Sø­ren­sen af, fra ven­stre, Vivi He­de­gaard, Leif Pe­der­sen og, yderst til høj­re, Ing­olf He­de­gaard. FOTO: CARL TH. POUL­SEN

1500 - fortrinsvis skagboer - har skrevet under på en protest mod, at der bygges et helt nyt kulturhus i Skagen. De mener, at man i stedet skal genbruge de gamle skolebygninger på Kappelborgskolen til formålet. De mange underskrifter blev afleveret til borgmester i Ny Frederikshavn - og i det nuværende byråd i Frederikshavn - Erik Sørensen (S) i går. Mange protester Tiden siden et flertal bestående af Venstre og konservative i Skagen Byråd juni besluttede at der skal bygges et helt nyt kulturhus, er ikke gået helt stille af. Der har, ud over underskriftindsamlingen, været rigtig mange som har ytret sig imod planene for et nyt kulturhus - sneglehuset, som vinderprojektet for et nyt kulturhus hurtigt blev kaldt. De mange protester har gjort indtryk på den socialdemokratiske gruppe i Sammenlægningsudvalget, go Erik Sørensen kunne fortælle de skagboer, som afleverede de mange underskrifter, at gruppen på et møde mandag aften besluttede, at den vil stemme imod at der bruges 1,8 millioner kroner på detailplanlægning af et nyt kulturhus nu. - Vi mener stadig, at Skagen skal have et kulturhus, men vi mener også, at det skal være et kulturhus, som skagboerne gerne vil have og ét, som de bliver glade for, sagde Erik Sørensen. - Derfor vil vi opfordre Sammenlægningsudvalget til, at det beder det nuværende byråd i Skagen om at arrangere en bindende folkeafstemning om, hvor det nye kulturhus skal være. - Vi mener ikke, at man uden en folkeafstemning kan forsvare at gennemføre et så stort og dyrt projekt, som der åbenbart er megen modstand imod, siger Erik Sørensen. SF er med Den holdning passede godt med, hvad initiativtagerne til underskriftindsamlingen mener. Een af dem, Ingolf Hedegaard, SF, kunne love Erik Sørensen, at partiets to medlemmer af Sammenlægningsudvalget vil stemme sammen med socialdemokraterne, når udvalget har sagen på dagsordenen onsdag aften. De to partier alene har flertal i Sammenlægningsudvalget, idet de mønstrer 17 ud af udvalgets 31 medlemmer. Til NORDJYSKE siger Erik Sørensen, at beslutningen om en folkeafstemning også skal ses i lyset af, at det bliver det ny byråd, som kommer til at gennemføre kulturhusprojektet og som bliver økonomisk ansvarlig for det. Økonomi - Skagen Byråd har til budgetbehandlingen for 2007 udarbejdet en økonomisk redegørelse for kulturhusprojektet, og jeg må sige, at det er en noget løs redegørelse. Det gælder især overslaget over driftsøkonomien, men også anlægsøkonomien, hvor der er salg af flere kommunale bygninger i spil. Det er imidlertid vanskeligt at få overblik over hvordan det er skruet sammen og over, hvilke bygningssalg, det er, man mener skal finansiere kulturhuset, siger Erik Sørensen. Erik Sørensen siger, at Sammenlægningsudvalget selv vil arrangere den ønskede folkeafstemning i begyndelsen af 2007, hvis ikke det nuværende byråd i Skagen ønsker at arrangere den. hans.joergen.callesen@nordjyske.dk