Lokalpolitik

Afstemning rykker langsomt nærmere

Kommende borgmester Finn Olesen i Ny Hjørring vil gerne holde afstemning om grænsen mod øst

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hver­ken kom­men­de borgmes­ter i Ny Hjør­ring Finn Ole­sen (bil­le­det) el­ler hans kol­le­ga, nu­væ­ren­de Sin­dal borgmes­ter, Sø­ren Ris­ag­er, vil stil­le sig i ve­jen for en af­stem­ning om Ny Hjør­rings frem­ti­di­ge øst­græn­se.

NY HJØRRING: 27 mennesker har taget plads i salen på Tolne Efterskole. De er kommet for at argumenterer for henholdsvis en Hjørring og en Frederikshavn model. Nuværende Sindal borgmester, Søren Risager og kommende Ny Hjørring borgmester Finn Olesen(V) forsøger at undersøge karakteren af den utilfredshed, en skare af borgerne i Stenhøj/Dvergetved/Tolne-egnene har givet udtryk for i forbindelse med kommunesammenlægningen. - For mig at se handler det her ikke koncentreret om det lillebitte geografiske område, der hedder Dvergetved, jeg tror, vi er nødt til at se på det i en lidt større målestok. Det handler om store spørgsmål som skoledistrikter, hjemmepleje og foreningstilskud, siger Finn Olesen, der finder det meget sandsynligt, at en afstemning vil kunne gennemføres i foråret 2009. Først skal det dog klarlægges, hvilke alternative grænser mellem Ny Hjørring og Ny Frederikshavn , der ville skulle stemmes om. Og i hvilke egne, der skulle gives ret til at stemme. - Der er ikke kun folk, der vil løsrive sig fra Hjørring, der er også folk, der meget gerne vil blive i Hjørring Kommune, så det er en kompliceret sag, siger Finn Olesen. I følge Indenrigsministeriet vil en eventuel flytning af den østlige kommunegrænse først kunne træde i kraft, når næste byrådsperiode starter. Det vil sige i 2010 efter det første kommunalvalg i de nye kommuner har været afholdt. Øst-vest hjemme bedst Borgermødets yngste deltager Theis Volstrup fra østsiden af Dvergetved, der går på handelsgymnasiet i Frederikshavn, ønsker sig en afstemning hurtigst muligt. Men han skal nok ikke sætte næsen op efter en tidlig julegave fra sin kommende borgmester. - Hvis vi skal have et reelt billede, der fører til en beslutning, så skal vi så tæt hen mod det tidspunkt, hvor det kan blive en realitet som muligt. Ellers kan det være, folk er flyttet, og det er nogle helt andre mennesker, der kommer til at gøre udslaget, siger Finn Olesen, der forestiller sig en afstemning i foråret 2009. Henover vinteren får det nye byråd forelagt sagen, hvorefter det træffer en beslutning.